Pražská divadla podpořila Divadlo Komedie

Roman Sikora

Ředitelé pražských profesionálních divadel se vyjádřili k situaci kolem Divadla Komedie, vzniklé podivným zacházením s budoucností této scény ze strany pražského magistrátu.

Pražské Divadlo Komedie, proslulé svou exkluzivní skladbou repertoáru orientovaného po léta na inscenování současné německé a rakouské dramatiky, ověnčené mnoha cenami, kooperující také se zahraničními soubory, je vinou liknavosti pražského magistrátu ohroženo. Grantová podpora mu končí k 31. prosinci, ale nikdo se neobtěžoval mu sdělit, zda bude pokračovat a zda bude finanční podpora alespoň na úrovni, která by v novém roce umožnila této scéně pokračovat v činnosti alespoň na přijatelné úrovni. Ředitelé pražských divadel se proto rozhodli Divadlo Komedie podpořit a vydali společné prohlášení.

Pražská divadla podporují Pražské komorní divadlo

Připojujeme se k žádosti o dofinancování Pražského komorního divadla. Požadavek Pražského komorního divadla, sídlícího v Divadle Komedie, na navýšení víceletého grantu považujeme za legitimní a domníváme se, že tato scéna splňuje veškeré nároky nového grantového systému tak, aby jí mohl být umožněn další umělecký, ale i organizační rozvoj. K tomu je zapotřebí odpovídající finanční zázemí. Pražské komorní divadlo vedené Dušanem Pařízkem během své existence kontinuálně prokazuje, že je profesionální scénou, která je pro současné pražské a české prostředí extrémně důležitá jako představitel konkrétního trendu moderního interpretačního divadla. Přesahy Divadla Komedie do evropského divadelního prostředí jsou evidentní. Tvůrci spjatí s touto scénou to dokazují nejen pozoruhodnými inscenacemi se specifickým stylem herectví, ale například také svými úspěšnými mezinárodními koprodukčními projekty. Pařízkovy aktivity navíc nespoléhají pouze na grantový systém hlavního města Prahy, ale využívají vícezdrojové financování. Připojujeme se k žádosti o dofinancování této scény na požadovanou úroveň. Jsme přesvědčení, že se jedná o ideální investici do živé kultury, která se Praze mnohonásobně vrátí.

za Švandovo divadlo Daniel Hrbek, ředitel

za Divadlo Na zábradlí, Doubravka Svobodová, ředitelka

za Divadlo v Dlouhé, Daniela Šálková, ředitelka

za Divadlo pod Palmovkou, Petr Kracik, ředitel

za Městská divadla pražská, Ondřej Zajíc, ředitel

za Studio Ypsilon, Jan Schmid, ředitel

za Dejvické divadlo, Eva Kejkrtová Měřičková, ředitelka

    advertisment