Nejste z EU? VZP vás nepojistí

Hana Holcnerová

Některé pojišťovny včetně VZP odmítají pojistit cizince pocházejícího z tzv. třetích zemí, pokud je mu více než sedmdesát let. Ze zákona totiž k takovému kroku nejsou povinny přistoupit.

Zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová dnes upozornila na znevýhodněné postavení cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. I když zesnulý Otakar Motejl mnohokrát poukazoval na jejich nerovné postavení a poměrně lehce řešitelné nedostatky, řešení stále zůstává pouze na papíře. A to i přesto, že se ministerstva už v minulosti přihlásila k nápravě tohoto stavu.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Mnohým cizincům chybí v ČR důstojné podmínky k životu. V případě osob starších sedmdesáti let dochází dokonce k porušení antidiskriminačního zákona, nad kterým bdí právě veřejný ochránce práv.

Rodiny z třetích zemí nemohou legálně posílat děti do škol. Tento stav je  podle zástupkyně ochránce v rozporu s Aktualizovanou koncepcí integrace cizinců v ČR. Jitka Seitlová poukazuje zejména na usnesení vlády z roku 2008, kterým byl ministerstvu školství uložen úkol do června 2009 provést legislativní opatření, které by systémově zajistilo výuku češtiny i pro žáky třetích zemí.

Pavel Pořízek, právník Kanceláře veřejného ochránce práv k tomu Deníku Referendum řekl: „Rodinní příslušníci občana třetí země pracujícího v ČR jsou v nerovném postavení oproti občanům ze států EU. Ti totiž na základě legislativy Evropské unie mají přístup jak k veřejnému pojištění, tak k bezplatnému vzdělávání dětí, včetně kurzů češtiny. Pracující cizinci odvádějí do státní pokladny daně a další položky, přesto nárok na rovné postavení získají jejich rodinní příslušníci až po pěti letech pobytu na našem území. Manželky mají nárok na pojištění až po dvou letech pobytu. Nerozlišuje se odstupňovaně, jako například v okolních zemích.“

Problematické je i to, že cizinec, který je rodinným příslušníkem občana EU, je v České republice v lepším postavení, než cizinec z tzv. třetí země, který je rodinným příslušníkem občana ČR. Typicky se jedná o manžele či manželky.

    Diskuse
    July 21, 2010 v 16.45
    Nejen cizinec mimo EU přes 70 let
    Točím film o Mongolech v Čechách, jehož součástí bude i tento příběh: Mongolce zde pracující se nečekaně předčasně (o 3 měsíce) narodilo dítě. Dítě lze pojistit až po narození. Pojišťovny si ji chvíli přehazovaly a nakonec dostala vyrozumění, že dítě k datu porodu nebude pojištěno. Pojištění se jí podařilo získat až po té, co po velkých peripetiích získala ona i její manžel trvalý pobyt. To se však nevztahuje na zpětné úkony - porodnice vystavila za pobyt v inkubátoru částku 1.164.000,- Kč. Po všech pokusech nakonec rodina přistoupila na splácení 500 Kč / měsíčně, to je částka, která jim zbývá po zaplacení nájmu (bydlí v garsonce 20m2) a jídla. Splácet bude ještě i její dcera. Chystáme se uspořádat sbírku na jejich podporu i dále zmapovat celý případ, který není ojedinělý.