Britští klimatologové si žádná data nevymýšleli

Redakce DR

V dnešním sloupku pro DR Jan Beránek označuje fakt, že česká média média pominula závěr britské vyšetřovací komise, podle níž klimatologové nic nezkreslovali, za selhání české demokracie. Náš autor zčásti právem kritizuje i Deník Referendum.

Jan Beránek se dnes v Deníku Referendum do značné míry oprávněně rozhořčuje, že média před loňskou kodaňskou konferencí o změnách klimatu přebrala bez dalšího prověřování propagandistické informace o tom, že vědci na Východoanglické univerzitě záměrně zkreslovali výsledky výzkumů.

Obsáhlé vyšetřování ukázalo, že jejich pochybení byla nanejvýš komunikačního rázu a podstata závěrů, podle nichž je zapotřebí rychle a radikálně snížit emise klimatických plynů, je nesporná.

To jsou závěry obsáhlé studie, na kterou se Jan Beránek odvolává, a informace o níž měl deník Guardian 8. července 2010 na titulní straně. A tématu věnoval rovněž redakční editorial. Tentýž deník ovšem v reálném čase psal způsobem, který závažná pochybení vědců z Východoanglické univerzity připouštěl.

Dokonce z hlediska českých médií nepředstavitelně radikální ekologický komentátor Guardianu George Monbiot tehdy vyslovil názor, že by odpovědní lidé na Východoanglické univerzitě měli rezignovat. Až 7. července se jim omluvil.

Podle mínění redakce Deník Referendum nechyboval tím, jak o případu referoval v reálném čase, s určitou mírou obezřetnosti, ale přitom s pevným postojem, pokud se jedná o základní východiska.

Není v možnostech Deníku Referendum, ale jak se ukazuje ani Guardianu, porozumět internímu diskursu špičkových ekologických organizací v takové míře, abychom už v reálné době mohli brát za jisté, že se jedná o propagandistický trik, jehož cílem je poškodit kodaňskou konferenci, což se do určité míry podařilo.

Deník Referendum těžko může být podezříván, že se nevěnuje tématu klimatických změn s důsledností, jakou zasluhuje. Jako jediný u nás nepřipouští absurdní debatu na téma, zda problém existuje a jaké jsou jeho příčiny, ale věnuje se pouze otázce, jak jej řešit.

Přinášení všech informací včas je ale také otázkou zdrojů. Musíme přijmout odpovědnost za to, že jsme v reálném čase nedokázali informaci o tom, že vědci se nedopustili žádné závažné chyby, přinést. Jedinou závažnou otázkou dnes zůstává, kdo emaily ukradl, a zařídil jejich manipulativní zveřejnění před kodaňskou konferencí.

Co jste v Guardianu mohli číst před jedenácti dny, u nás až dnes. Píše-li nicméně Jan Beránek, že absence těchto informací v českých médiích, je závažným selháním české demokracie, těžko s ním lze polemizovat.

  Diskuse
  July 20, 2010 v 0.26
  Nejsem si jistý zdali to,
  že česká média něco pominula je selhání české demokracie, ale pokud ano, tak tady selhává demokracie snad od počátku, ne? Já osobně to za selhání demokracie nepovažuji, spíš za důkaz síly peněz a jejich manipulace skrze média. Ale napadá mě otázka. Kdyby všechna česká média informovala veřejnost v tom smyslu, že " klimatologové nic nezkreslovali", tak by to pan Beránek považoval za potvrzení české demokracie?
  Řekl bych, že komentář redakce to rozebral dobře.
  Ostatně dnes každý ví, že pokud se do nějaké žádosti o grant dostane otázka "globálního oteplování" a případně další souvisící otázky jako "podíl nějakých plynů na tomto oteplování", tak je větší šance na peníze. A přitom se celá věc dá vnímat jako boj mezi vlivnými skupinami o peníze.
  July 20, 2010 v 20.0
  slovo na závěr
  Pokud jde o opatrný přístup, z velké části rozumím postoji redakce - přece jen nemůže dát na názor jedné osoby. Ostatně i já jsem se mohl v počátečním hodnocení "aféry" mýlit, včetně toho, že si uvědomuji, že můj postoj ke klimatickým změnám není neutrální, což může ovlivnit objektivitu. A pak je jedině dobře, že Deník Referendum bere třeba mé názory s rezervou.

  Nicméně v kauze Východoanglické univerzity existovaly podle mne od počátku přesvědčivé důkazy o tom, že jde o umělou aféru. Viz moje obsáhlé komentáře pod původním článkem DR. Nešlo přitom o nějaký diskurs v rámci špičkových ekologických organizací, ale o reakci a analýzu vědecké komunity samotné - v době zveřejnění zprávy v DR veřejně dostupné a detailně zpracované. Škoda, že DR tyto interpretace nesledoval, resp. jim vůbec ve svém původním textu nedal prostor. Ztratil tak příležitost být nad věcí a dělat ještě lepší novinařinu než například Guardian.

  V neposlední řadě se domnívám, že když už redakce publikuje silná obvinění tohoto typu, je její povinností a zodpovědností další vývoj kauzy sledovat a informovat o něm. To říkám při vší úctě a uznání, kterou si Deník Referendum zaslouží, včetně progresivního rámce, v jakém o klimatických změnách informuje.