Ústavní soud rozhodl o zrušení lhůty pro zánik otcovství

Hana Holcnerová

Výrokem Ústavního soudu dojde k prodloužení lhůty dané otcům k podání návrhu na popření otcovství na neurčitou. Novou lhůtu musí stanovit poslanci.

Plénum Ústavního soudu zrušilo 14. července ustanovení § 57 odst. 1 zákona o rodině, s tím, že je v rozporu s Listinou práv a svobod.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

O co se jedná? Domnívá-li se otec dítěte, že by nemusel být jeho biologickým otcem, může podle stávající právní úpravy podat návrh na přezkoumání otcovství pouze do šesti měsíců věku dítěte. V této době ovšem nemusí mít žádné pochybnosti o svém otcovství.

„Právní úprava nemůže ignorovat skutečnost, že významný právní zájem na popření otcovství může vzniknout až s časovým odstupem od narození dítěte," řekl soudce zpravodaj a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Návrh na změnu ustanovení zákona o rodině podal k Ústavnímu soudu Zdeněk Slavík. Pokoušel se u obecních soudů dosáhnout popření otcovství syna narozeného před rozpadem manželství. Podezření, že syn nemusí být jeho, dostal až tehdy, když ho žena vyzvala, aby se odstěhoval ze společné domácnosti. Synovi už bylo osm měsíců, Slavík tedy promeškal zákonnou lhůtu pro podání návrhu.

Kandidátka na ombudsmanku Anna Šabatová k tomu Deníku Referendum řekla: „Podobný výrok Ústavního soudu se dal očekávat. Předznamenala ho už judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Není jistě v zájmu rodiny, aby otcové preventivně, v obavách ze zmeškání lhůty, řešili, zda je dítě opravdu jejich krve. Lhůta by ovšem neměla být stanovena libovolně dlouhá, optimální je podle mého názoru do tří let věku dítěte. Pozdější popření otcovství by už mohlo mít negativní vliv na budoucí vztah otce a dítěte."

Ustanovení o popření otcovství bude výrokem Ústavního soudu k 31. prosinci 2011 zrušeno celé, a zákonodárci musí nově stanovit delší časovou lhůtu pro možnost otce podat k soudu návrh na popření otcovství.

    Diskuse