Ekologické organizace nastolily Drobilovi agendu

Dušan Radovanovič

Zatímco ostatní ministři musejí své priority formulovat sami, ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) má již agendu připravenou. Ekologové mu seznam jeho úkolů předali na korespondenčním lístku.

Významné české ekologické organizace v úterý uvítaly na ministerstvu životního prostředí nového ministra za ODS Pavla Drobila. Předaly mu obří korespondenční lístek s  hlavními úkoly, jejichž řešení od něj veřejnost očekává.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Ekonom a právník Pavel Drobil se původně ucházel o křeslo ministra průmyslu a obchodu. Ochranou životní prostředí se dosud nezabýval. Naopak od dubna 2007 byl dokonce předsedou dozorčí rady Lesů České republiky. Některé ekologické organizace proto již přiznaly obavy, zda se nový ministr nestane trojským koněm ve službách průmyslu a dřevařských firem. I proto přistoupily k rychlé artikulaci nejdůležitější ekologické agendy.

Mezi hlavní úkoly ministerstva podle ekoaktivistů patří příprava nového zákona na ochranu ovzduší, jenž namísto znečišťovatelů bude chránit občany. V této souvislosti připomněli především tristní situaci v ostravském kraji. Zároveň však upozornili, že například hygienické limity rakovinotvorného benzo(a)pyrenu jsou překračovány v místech, kde žije dvaačtyřicet procent obyvatel České republiky.

Nový zákon je přitom již připraven a koalice jej přislíbila přijmout. Podle ekologů však hrozí nebezpečí, že nová vláda pod tlakem průmyslu předloží návrh bez důležitých nástrojů, které by velké průmyslové znečišťovatele přiměly ke skutečnému omezení splodin.

Dalším zásadním úkolem je výrazné zlepšení ochrany úrodné půdy před živelnou výstavbou. Organizace při této příležitosti připomněly, že denně dochází k zastavování několika hektarů cenné orné půdy. Předcházející sněmovna přitom zákon, jenž měl zběsilou výstavbu regulovat, nestihla řádně projednat.

Mezi další priority patří ochrana národních parků, které chrání unikátní českou přírodu. Dřevařské společnosti a Lesy ČR se přitom usilovně snaží bezzásadové zóny co nejvíc omezit.

Stejně tak stále chybí účinná opatření chránící aleje a stromy před živelným kácením. Dosud lze kácet stromy bez povolení i bez náhrady. Důležitou vyhlášku přitom ministerstvo životního prostředí již dávno sepsalo, dosud ji však nevydalo.

Ekologické organizace také upozorňují na potřebu ochránit právo na informace a připomínkování problematických staveb, spaloven, elektráren či skládek. To se snažil razantním způsobem omezit ministr průmyslu a obchodu Fischerovy vlády Vladimír Tošovský. Stejně tak je třeba zabránit pokusům utajovat škodlivé látky, jež unikají z továren.

Posledním zásadním úkolem, který občanská sdružení Drobilovi připomněla, je nutnost snížení závislosti na dovážených fosilních palivech z nespolehlivých zemí a zároveň ušetření domácnostem tisíce korun za teplo a energii. Toho je možné dosáhnout především podporou veřejné dopravy, zateplováním domů a podporou zelené energie.

Pod výzvou jsou podepsány organizace Ateliér pro životní prostředí, Arnika, Calla — Sdružení pro záchranu prostředí, Ekologický právní servis, Greenpeace, Hnutí DUHA, Nezávislé sociálně ekologické hnutí — NESEHNUTÍ, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Ekologický institut Veronica a Zelený kruh.

    Diskuse