První volba ombudsmana neúspěšná navzdory předpokladům

Vratislav Dostál

Přes deklarovanou podporu tří poslaneckých klubů nebyla Anna Šabatová zvolena veřejnou ochránkyní práv. Výsledek dokládá podle Karla Schwarzenberga smutný stav české politiky.

Poslanci se od pátečního rána zabývali volbou veřejného ochránce práv, který nahradí zesnulého ombudsmana Otakara Motejla. Nakonec ale většinovou shodu na jméně nového ombudsmana nenašli.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Před polednem proběhlo první kolo volby. V něm nejvíc hlasů získala Anna Šabatová, když obdržela 79 hlasů. Dundáčková se umístila za ní s 54 hlasy, což je o jeden hlas více, než činí poslanecký klub ODS.

Aktivista John Bok a předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová získali shodně šest hlasů. Všichni čtyři kandidáti měli před volbou možnost poslancům představit sebe i své plány na činnost veřejného ochránce práv. V prvním kole tak nebyl zvolen ani jeden z navržených kandidátů.

V druhém kole Anna Šabatová a Eva Dundáčková

Druhé kolo proběhlo ve třináct hodin. Těsně před jeho konáním komunisté oznámili, že jejich poslanci mají doporučení hlasovat pro Annu Šabatovou. Podle Jiřího Dolejše však nešlo o závazné usnesení. „Poslanci KSČM hlasovali volně, avšak bylo jim doporučeno volit paní Šabatovou,“ řekl Dolejš Deníku Referendum.

Nezvolení žádného z kandidátů je tudíž překvapením, neboť podporu Anně Šabatové avizovali před druhým kolem sociální demokraté, TOP 09 a KSČM. Tyto tři strany by měly mít dohromady 123 poslanců.

Pokud by totiž alespoň několik málo poslanců komunistické strany volilo dle instrukcí svého poslaneckého klubu a současně by kluby sociálních demokratů a TOP 09 hlasovaly jednotně, musela Anna Šabatová obdržet většinu hlasů. Nakonec ale vše dopadlo jinak.

Anna Šabatová získala 84 hlasů a Eva Dundáčková 59 z celkového počtu 181 hlasujících. Nadpoloviční většinu tak neobdržela ani jedna z kandidátek a celý proces volby se bude opakovat od začátku.

Mizerná politická kultura

Je tedy zřejmé, že někteří z poslanců se v tajné volbě neřídili doporučením svého poslaneckého klubu. Podle předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga je toto hlasování na začátku nového volebního období velice smutným dokladem přetrvávající mizerné politické kultury. Schwarzenberg nebyl při hlasování ve sněmovně přítomen a dozvěděl se výsledek od nás.

„To, že nebyla zvolena tak úctyhodná žena, jakou je Anna Šabatová, jejíž charakter, zkušenosti, morální profil a dlouholetý zájem o problematiku lidských práv ji předurčují k výkonu funkce ombudsmana, je smutným dokladem stavu české politiky,“ řekl Karel Schwarzenberg Deníku Referendum.

Podle Schwarzenberga je dnešní hlasování špatným začátkem nového volebního období, neboť se jednoznačně ukázalo, že jednotliví poslanci nehlasují podle usnesení svých klubů.

Na námitku, že to platí pravděpodobně i o klubu TOP 09 Karel Schwarzenberg odvětil: „Z výsledku je zřejmé, že ani náš klub nehlasoval jednotně, a jediné, co k tomu mohu říct, je, že jsem překvapený a zaskočený,“ uvedl předseda TOP 09.

Schwarzenberg na závěr dodal, že by se nedivil, pokud by Anna Šabatová do druhé volby již nešla. „Myslím, že kvůli politikaření jednotlivých poslanců a jejich neschopnosti držet slovo může být oprávněnou reakcí Anny Šabatové, že do druhé volby nepůjde,“ uzavřel předseda TOP 09.

Anna Šabatová nicméně Deníku Referendum řekla, že nevylučuje kandidaturu ve druhé volbě v případě, že bude znovu navržena. „Nejprve ale musím vyhodnotit, proč mne nevolili někteří z těch stran, které mi v zásadě vyslovily rámcovou podporu.“ doplnila Anna Šabatová.

Kdo jak hlasoval?

Hlasování bylo tajné, tudíž je není možné beze zbytku rekonstruovat. Nicméně z vyjádření některých aktérů volby lze celý proces alespoň částečně objasnit. V prvním kole nehlasovalo pro žádného z kandidátů 55 poslanců. Věci veřejné disponují čtyřiadvaceti poslanci a již před prvním kolem deklarovaly, že nepodpoří ani jednoho z kandidátů.

Je pravděpodobné, že se v prvním kole volby zdržela i většina poslanců KSČM. Ti disponují dvaceti šesti poslanci. To pak ale znamená, že již v prvním kole se zdrželo hlasování pět poslanců ČSSD nebo TOP 09. Současně jeden poslanec z těchto dvou klubů hlasoval pro Evu Dundáčkovou, neboť ta obdržela o jeden hlas více, než kolika disponují její spolustraníci z ODS.

Do druhého kola pak postoupila Anna Šabatová a Eva Dundáčková. Věci veřejné na sebe prozradily, že námitka z prvního kola ke kandidatuře Ivy Brožové byla pouhou záminkou, neboť se i ve druhém kole — kam Iva Brožová nepostoupila — zdržely hlasování.

„Poslanci KSČM měli doporučení našeho poslaneckého klubu hlasovat pro Annu Šabatovou. Nicméně nebylo závazné. Navzdory tomu se mohu zaručit, že minimálně polovina našich poslanců jí svůj hlas dala. Dělali jsme si kontrolu hlasování,“ řekl Deníku Referendum Jiří Dolejš. Podle zákulisních informací dalo Šabatové svůj hlas patnáct komunistických poslanců. Jejich klub má přitom 26 členů.

I poslanec sociálních demokratů Jeroným Tejc Deníku Referendum řekl, že nemá důvod podezírat někoho z poslanců ČSSD, že nevolil jimi preferovanou Annu Šabatovou. „Samozřejmě to nemohu zaručit na sto procent, neboť volba byla tajná,“ doplnil opatrně Jeroným Tejc.

„Všichni naši poslanci deklarovali podporu Anně Šabatové," prohlásil po zpackané volbě Bohuslav Sobotka s tím, že je přesvědčen, že ji sociální demokraté volili všichni. Současně poukázal na to, že minimálně jeden z poslanců TOP 09 už při rozpravě upozornil, že Šabatovou nepodpoří.

Šabatová ve druhém kole obdržela pouhých 84 hlasů, přitom součet poslanců sociální demokracie a TOP 09 čítá číslo 97. Komunisté mají pak ve sněmovně 26 zástupců.

Dundáčková pak ve druhém kole obdržela 59 hlasů, tedy o šest více, než čítá klub občanských demokratů. Přitom je krajně nepravděpodobné, že by obdržela hlasy některého z komunistických poslanců či poslankyň.

Vše tedy nasvědčuje hypotéze, že poslanci TOP 09, ale snad i nemálo poslanců z ČSSD, nehlasovali dle doporučení svých klubů a hlasování se zdrželi. Šest z nich dokonce hlasovalo pro Evu Dundáčkovou z ODS.

Je tak pochopitelné, že jsme z hlasu Karla Schwarzenberga pociťovali smutek. I on asi totiž tušil, že nejednotnost hlasování, porušení slibu a nezvolení jím preferované Anny Šabatové padá především na vrub klubu jeho TOP 09.

To vše právě navzdory svému předsedovi. Karel Schwarzenberg, jenž byl na prvním zakládajícím sjezdu své strany zvolen sto procenty hlasů, tak dnes poprvé zakusil situaci, kdy se jeho názoru vzepřela velká část poslanců.

Rozhodnutí sněmovny nepotěšilo ani sociální demokraty. „Lituji, že se nepodařilo najít dostatek hlasů k tomu, aby byla Anna Šabatová zvolena. Paní Šabatová podle nás byla zárukou zkušenosti a nezávislosti, což byl také důvod, proč byla navržena senátorským klubem ČSSD a podpořena poslaneckým klubem ČSSD," uvedl před novináři sociálnědemokratický lídr Bohuslav Sobotka.

Senát a prezident republiky musí nyní do šedesáti dní předložit nové návrhy kandidátů, ke kterým se ve stejné lhůtě musí vyjádřit Poslanecká sněmovna.

    Diskuse