Česká spořitelna prohrála soud kvůli OP Prostějov

ČTK, Anna Voňavková

Vrchní soud zamítl odvolání České spořitelny kvůli OP Prostějov. Spořitelna je jeho největším věřitelem, soud ji ale vyřadil z věřitelského výboru kvůli propojení s vedením podniku.

Olomoucký vrchní soud ve středu zamítl odvolání České spořitelny ve věci prohlášení konkurzu na Oděvní podnik Prostějov. Firmu poslal do konkurzu začátkem května soudce brněnského krajského soudu Jan Kozák proto, že nikdo z věřitelů nepředložil návrh reorganizačního plánu.

Spořitelna, největší věřitel podniku, v odvolání namítala, že brněnský soud byl při vyhlášení konkurzu nesprávně obsazen. Vrchní soud to ale odmítl. Banka si přála jiného soudce, neboť Kozáka považuje za podjatého. Ten ji totiž vyřadil z věřitelského výboru kvůli personálnímu propojení s managementem Oděvních podniků.

Oděvní podnik dluží svým věřitelům asi 1,6 miliardy korun. Senát vrchního soudu v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že Česká spořitelna v odvolání nevznesla výhrady proti samotné přeměně reorganizace v konkurz. Největší věřitel podniku ale namítal, že věc neměl podle rozvrhu práce Krajského soudu v Brně řešit Kozák, soud tak byl podle Spořitelny nesprávně obsazen.

S tím však vrchní soud nesouhlasí. „Nutno konstatovat, že věc byla přidělena v souladu s rozvrhem práce a odvolací námitka České spořitelny, že bylo porušeno její právo na zákonného soudce, když věc nebyla přidělena v souladu s rozvrhem práce, není důvodná," uvedl v odůvodnění rozhodnutí senát odvolacího soudu.

Vrchní soud zamítl i odvolání proti tomu, že soudce Kozák jmenoval zvláštním insolvenčním správcem pro oblast zpeněžování majetku Prostějovského podniku Jiřího Kocvrlicha, který podle spořitelny nesplňuje předpoklady pro ustanovení do funkce, když nemá zvláštní zkoušku a není zapsaný v seznamu zvláštních insolvenčních správců.

„Odvolací soud dospěl k závěru, že byť Jiří Kocvrlich není zapsán v seznamu zvláštních insolvenčních správců, obecné a kvalifikační předpoklady pro funkci správce splňuje, a nelze proto jeho ustanovení do funkce zvláštního insolvenčního správce hodnotit v tom směru, že by nesplňoval předpoklady pro své ustanovení," napsal senát vrchního soudu.

Spořitelna už dříve podala k Vrchnímu soudu v Olomouci námitku proti podjatosti Kozáka. Odvolací soud ji odmítl. Podle vrchního soudu postup nebyl v rozporu se zákonem, a k odvolání soudce proto neexistují objektivní důvody.