Kodaň: Ostrovní státy chtějí nižší limit nárůstu teplot

Lenka Purteková

Aliance ostrovních států dnes navrhla dohodu, která by dovolila nárůst teplot jen o 1,5 stupně Celsia. Bohaté státy se ale kloní ke scénařům, které počítají se dvěma stupni.

Více než polovina zemí světa tvrdí, že je odhodlána podepsat jakoukoliv dohodu, která nedovolí nárůst teplot o více než 1,5 stupně Celsia,  píše dnes v guardian.co.uk John Vidal. Liší se v tom od většiny bohatých států, které jsou ochotny se smířit s nárůstem o dva stupně Celsia.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Aliance malých ostrovních států (AOSIS), složená z třiačtyřiceti nejmenších a nejohroženejších zemí včetně Tuvalu, dnes vyhlásila, že uzavření jakékoli dohody, která by počítala s nárůstem teplot vyšším než 1,5 stupně, je pro ně nepřijatelná. Aliance získala také podporu dalších osmačtyřiceti rozvojových zemí.

Podle Mezinárodní energetické agentury by ale snížení hranice o půl stupně vyžadovalo mnohem radikálnější snížení emisí oxidu uhličitého a do roku 2030 až 10,5 bilionu dolarů jako investic v oblasti energetiky.

Předseda konference Yvo de Boer dnes ráno naznačil, že návrh má jen malou naději na přijetí. „Teoreticky je možné, že delegáti budou souhlasit, aby se teploty držely pod limitem 1,5 stupně. Většina průmyslově vyspělých zemí už ale své naděje upnula ke dvěma stupňům,“ řekl.

Udržení nárůstu teploty v mezích 1,5 stupni by znamenalo stabilizaci uhlíku v atmosféře na zhruba 350 částicích z milionu (ppm), oproti současným 387 ppm. Podle řady klimatologů však ve světle posledních dat skýtá hranice 350 ppm pouze jistotou, že nebude překročena právě mez dvou stupňů. Mířit reálně pod jeden a půl stupně by znamenalo přijít rychle s řadou skutečně radikálních opatření.

Otázka se znovu ve vyhrocené podobě otevřela včera, kdy ostrovní zemička v Pacifiku Tuvalu formálně navrhla, aby státy podepsaly novou právně závaznou dohodu stanovující ambicioznější cíle, než s jakými se nyní počítá. Proti tomu se postavila řada států, mezi nimi také Indie a Čína, které se obávají, že by nedokázaly závazky z ní plynoucí skloubit se svými ekonomickými zájmy.

Tuvalu ale prohlášením o katastrofálním dopadu klimatických změn na své obyvatele získalo podporu mnoha ohrožených zemí v Africe i malých ostrovních států.

S největší pravděpodobností se ale prosadí návrh, který pracuje se zvýšením teploty o dva stupně, což je součástí kontroverzního textu připraveného Dánskem. Zalíbení v něm totiž našla většina bohatých států. Zástupci nejchudších zemí se ale bouří, protože podle posledních výzkumů by pro mnohé z nich oteplení o dva stupně Celsia znamenalo katastrofické následky.

„Máme dvě výzkumné stanice, jednu v Tichomoří a jednu v Karibiku. Obě došly k závěru, že nárůst teplot o dva stupně je pro nás naprosto neakceptovatelný,“ řekla grenadská diplomatka Dessima Williamsová, hovořící za celou AOSIS.

Další informace:

Guardian Vulnerable nations at Copenhagen summit reject 2C target

    Diskuse