Kognitivní disonance české inteligence

Josef Šlerka

Vzhledem k tomu, že povolební koalice prosadí reformu vysokých škol a vědy, zhmotněnou v dokumentu Bílá kniha, budou se muset intelektuální elity univerzit, které proti ní poslední dva roky bojovaly, nějak vyrovnat s tím, že ji svou volbou podpořily.

Je přirozenou lidskou vlastností chtít sladit své názory a své činy, neboť člověk dlouhodobě nesnese jejich rozpor. Psychologové tomu říkají fenomén kognitivní disonance. Je to stav, kdy jedinec zažívá napětí mezi svým chováním a svým přesvědčením, na což reaguje zlehčením jednoho či druhého. Jako příklad mohou posloužit zajatí vojáci americké armády ve Vietnamu, resp. ti z nich, kteří v době své internace konvertovali ke komunismu. Když se později psychologové zabývali jejich motivací, objevili u nich pozoruhodný vzorec chování. Vyhladovělým zajatcům bylo např. nabídnuto, že pokud podepíšou komunistické prohlášení, dostanou skývu chleba. Důležitý detail: Ne pořádné jídlo, ale jen kousíček. Ti, kdo podlehli, byli později vystavení mučivému sebezpytování - opravdu podepsali něco tak hrozného za skrojek chleba? Napětí bylo natolik silné, že než by si přiznali selhání, raději přijali komunistické postoje za vlastní a zlehčili tak svou zradu.

Tvrdím, že nejpozději na začátku příštího roku zažije jistá část českých voličů něco podobného. Jak patrno z dosavadního průběhu koaličních jednání i z toho, že průmysl vystrkuje lobbistické růžky v podobě platformy POPR, právě tato povolební koalice prosadí reformu vysokých škol a vědy, zhmotněnou v dokumentu Bílá kniha. Tedy reformu, která zavádí školné, otevírá průmyslu dveře vysokých škol a zcela zásadně mění paradigma vysokoškolského vzdělání a úlohu vědy vůbec. Jinými slovy činí přesně to, s čím intelektuální elity univerzit a vědecké kruhy poslední dva roky bojovaly. Problém spočívá v tom, že podle dostupných analýz to byli právě oni, kdo svými hlasy (zejména pro TOP 09) vznik této koalice umožnili.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Sami před sebou tak budou muset svou letošní volbu buďto zamlčet, nebo názorově obrátit a začít hledat na změnách, které ještě loni halasně odmítali, nějaká pozitiva. Bohužel si myslím, že většina z nich se nakonec přikloní k „pozitivnímu přístupu”, takže nás místo sebezpytných analýz čeká jen řada krkolomných úvah. Ale aspoň bude sranda a — až klesneme na úplné dno — budeme konečně schopni zhodnotit své postavení střízlivýma očima.

    Diskuse
    June 11, 2010 v 15.24
    česká inteligence
    Kognitivní disonance je metafora poukazující k hudbě potažmo k poesii. Vzorec chování je šuplík, do kterého psycholog zařazuje shrnutí toho, co člověk o sobě vypovídá a co na něm psycholog pozoruje. (Je vcelku druhořadé, jakými „technikami“ přitom operuje.) Takto viděno, tedy v individuální rovině se zrada přesvědčení (či „vlasti“) neliší od zrady manželského partnera. V rovině nadindividuální („zvoní zrady zvon“) tomu může být jinak, protože se dostáváme do konkrétní roviny: loyalita, věrnost, poctivost etc. nejsou prvotně záležitostí vnitřního „napětí“.
    Vaše předpověď krkolomných úvah jistě není nesprávná. Nicméně nemusí čekat „nás“. A na to dno bych se zase tak moc netěšil (cf. Mexický záliv).