Ypsilonka zhodnotí život a význam T. G. Masaryka

Roman Sikora

Závěr sezóny bude v pražském Studiu Ypsilon věnován zprávě o životě, myšlení a činech Tomáše Garrigua Masaryka a tomu, co by dnes jeho myšlenky a občanské postoje mohly přinést nám.

Pražské Studio Ypsilon se rozhodlo k pětačtyřicátému výročí své existence uvést ambiciózní inscenaci o osobnosti prezidenta osvoboditele a filozofa Tomáše Garrigua Masaryka nazvanou T.G.M. aneb Masaryk mezi minulostí a dneškem.

V Ypsilonce ovšem nechtějí předvádět Masarykův život od kolébky po hrob, ale usadí se v roce 1935 a budou se vracet proti proudu času, k mezníkům a důležitým událostem Masarykova života. A také k událostem, které formovaly charakter českého národa.

Inscenace chce být také náhledem na naši současnost skrze ideový svět a činy T. G. M, jejím kritickým zhodnocením. Chce se snažit nalézat smysl naší národní existence. Zamýšlet se nad důvody naší současné krize a nad tím, jak z ní ven. Divák by se tak měl v několika tematických rovinách poučit, kdo Masaryk byl, co hlásal a jak ovlivňoval svět své doby. A v čem by mohl ovlivnit svět náš.

„Naše inscenace chce být rovněž i nadsázkou toho všeho a v různých překročeních chce naznačit jak všeobecnou bezbřehost a nepotřebnost jakéhokoli žebříčku hodnot, tak i bezradné přešlapování při jakýchkoli návrzích řešení krize, v níž se nacházíme. Malost vládne. Pravděpodobně chybí Masarykova myšlenka, že demokracie není cíl naší existence, ale prostředek, čili cesta k humanitě-lidskosti, kde však úcta člověka k člověku je podmínkou, a tudíž se neobejde bez proměny každého z nás,“ říká k inscenaci režisér inscenace Jan Schmid, který je spolu s Janem Kolářem také autorem textové předlohy.

Půjde nejspíš opět o tradiční laskavou ypsilonkovskou montáž pracující s jemnou ironií a intelektuálním humorem, protkanou písněmi. O ty se postará skupina Klec inspirovaná východoevropskou židovskou hudbou.

Výroční inscenace má být slavnostní i co do obsazení. Už počet účinkujících naznačuje, že půjde o projekt značně rozsáhlý. Do Ypsilonky se v inscenaci jako speciální host také po letech vrátí herec Václav Helšus, který byl neodmyslitelnou součástí počáteční fáze existence Studia Ypsilon v Liberci. Právě on má ztvárnit postavu T. G. Masaryka.

Dále se v inscenaci objeví Jana Synková, Petr Vršek, Jakub Slach, Pavel Nový, Zuzana Stavná, Barbora Vyskočilová, Jan Přeučil a další. Premiéry ve Studiu Ypsilon proběhnou 11. a 13. června.