Kvůli výstavbě může časem vyhynout čtvrtina druhů živočichů

Anna Voňavková

Evropská agentura pro životní prostředí varuje: Svět může přijít o každý čtvrtý druh živočichů nebo rostlin. Zbavujeme je jejich přirozeného prostsředí, nekontrolovaná výstavba zaplavuje všechny druhy ekosystémů.

Necelé čtyři tisícovky zástupců nevládních organizací, akademické obce, evropských institucí i průmyslu a obchodu se setkaly v belgickém Bruselu na probíhající konferenci Greenweek. Ta se věnuje právě mimo jiné úbytku biodiverzity. Biodiverzita je také tématem letošní kampaně Evropské unie, navíc letošek rokem biodiverzity prohlásila i OSN. Pod heslem Všichni jsme na jedné lodi se kampaň snaží rozšiřovat povědomí o biologické rozmanitosti, možnostech, jakými lze přispět k ochraně druhů, a jaký má rozmanitost vůbec smysl.

Ztrátou přirozeného životního prostředí jsou podle Evropské agentury ohroženy tři čtvrtiny druhů. „Evropa chce mít všude přístup, především kvůli dostupnosti práce, jenže to znamená fragmentaci území,“ vysvětluje podle serveru Ekolist.cz ředitelka agentury Jacqueline McGlade.

Za nejproblematičtější agentura považuje rozdělení životního prostoru na malé části, které k životu zvířat a rostlin nemůžou stačit. Půdu zabírá rozsáhlá výstavba i její napojení na silniční sítě.

„Pokud chceme uspět v podpoře biodiverzity, potřebujeme větší politickou vůli k prosazování změn v legislativě, v územním plánování a financování životní prostředí,“ vysvětlil během konference Andreas Baumueller, koordinátor Světového fondu pro ochranu přírody.

 „Bez čistého vzduchu, vody, jídla a ochrany před přírodními katastrofami nemůžeme přežít a také ekonomika řízená HDP skončí. Do přírody musíme investovat. Potřebujeme proto lepší ekonomický systém, který vezme v úvahu hodnotu přírody a biologické rozmanitosti,“ dodal v Bruselu Andreas Baumueller.

Více informací:

GreenWeek 2010

Ekolist.cz Čtvrtině druhů v Evorpě hrozí vyhynutí

International Year of Biodiversity 2010