Poohlédnutí za volbami

Jaromír Dufek

Občané uvěřili, že musíme přijmout taková úsporná opatření, abychom se vyhnuli řecké cestě. Proto budoucí vládu pravděpodobně sestaví „strany rozpočtové odpovědnosti".

Letošní parlamentní volby jsou minulostí, nastává období bilancování a nejrůznějších analýz. Následující odstavce si tyto úkoly nevytyčují, záměry autora těchto řádek jsou mnohem skromnější. Chce seznámit čtenáře s myšlenkami, které ho napadly v průběhu rekordně dlouhé předvolební kampaně i ve volbách samotných.

Informace a podněty čerpal z rozhlasových a televizních pořadů, z denního i jiného tisku i ze  setkávání s občany ze všech moravských regionů, především však z Jihomoravského kraje. Jeho nepřítomnost v pražském centru nebyla záměrná, způsobila ji delší nemoc a další osobní problémy. Nakonec se však ukázalo, že odstup od dění a nálad v hlavním městě republiky nebyl na škodu. Snad čtenáři ocení, že si autor těchto řádek nečiní nárok na neomylnost, snaží se myslet samostatně a je odpůrcem černobílého pohledu na svět.

Většina občanů, kteří se dostavili k volebním urnám, uvěřila tvrzení, že musíme přijmout taková úsporná opatření, abychom se vyhnuli řecké cestě. Po ní se však můžeme vydat, ale opačným směrem. To tehdy, nepodaří-li se vládnoucí středopravé koalici dosáhnout toho, aby chystané změny byly sociálně únosné. V tom případě nelze vyloučit, že postižení občané — podobně jako nyní v Řecku — se nespokojí s pouhými sliby a vyjdou do ulic. Lze si jen přát, aby k tomu nedošlo, a proto by vláda měla bedlivě naslouchat názorům ČSSD a snažit se ve spolupráci s ní najít přijatelná řešení.

Až komicky působilo oficiální rozloučení ODS se šéfem jejího volebního štábu Ivanem Langerem. Byl přítomnými slaven jako hrdina a do této role se vcítil přesně v duchu učení Stanislavského. Dostavil se před televizní kamery se sebevědomým úsměvem. Jako jediný nedal přednost obleku, ale stál na okraji první řady v dlouhé bílé košili připomínající rubáš, do kterého balili těsně před popravou odsouzence k smrti. Bývalý ministr vnitra byl, jak se ukázalo, skutečně popraven, a to v Olomouckém kraji, kde ho překroužkovali voliči jeho strany, takže nakonec obsadil 11. místo (je dokonce až šestý mezi náhradníky) a v Parlamentu nezasedne. Být Petrem Nečasem, pocítil bych jistou úlevu, neboť „Íčko" Langer by byl stálým a snadným terčem opozičních poslanců.

Ale i bez Ivana Langera to nebude mít Petr Nečas, který byl právem tipován jako premiér budoucí koaliční vlády, vůbec snadné. Před volbami vystupoval s představou, že TOP O9 i Věci veřejné se stanou jakýmisi přívěsky ODS a bez námitek uznají vedoucí úlohu této strany. Od své původní představy musel chtě nechtě postupně ustupovat a nyní schlíple mluví o „stranách rozpočtové odpovědnosti". Ve skutečnosti tím, kdo rozhodujícím způsobem ovlivní činnost této koalice, bude Karel Schwarzenberg, zkušený politik s dobrou minulostí, který zůstává mravní autoritou. Lze si jen přát, aby mu osud dopřál pevné zdraví. Bez něho by této zemi vládli bývalí lidovci v čele s Miroslavem Kalouskem, což není příliš vábná představa.

    Diskuse
    Věřím týmu Petr Nečas, Karel Schwarzenberg a Miloslav Kalousek, že se budou snažit být vládou rozpočtové i morální odpovědnosti. Národ si středo-pravicové politiky vybral, přeje si je zejména mladá generace (jíž by se případné navyšování dluhů a splácení především pak týkalo), je třeba to respektovat.
    Věřím též, že nedojde k újmě lidí nejchudších a potřebných (sirotků, starých a nemocných občanů, lidí dočasně a nezaviněně ztratících práci, které je třeba naopak bez ponižování více státem dočasně a solidárněji podpořit), že případná šetrná sociální opatření budou zaměřena jiným směrem.