Proto oni prohráli!

Ondřej Vaculík

Pro Stranu zelených a pro lidovce jsou letošní volby velkou ztrátou. Témata a ideje, které tato hnutí zastávají, budou v politice chybět všem.

Tak jsme to někteří projeli na celé čáře! Copak my zelení, my se z toho vzbrcháme, nám stalo se jen dobře. Od nás teď pěkně odpadnou mocichtiví byrokraté, pro něž ohled k přírodě a přirozenějšímu životu je jenom záminkou pro pořízení dražšího auta s hybridním pohonem a náležitě výnosné funkce k němu. Program zelených musí míti více bodů než jsou pouze ty přijatelné pro všechny, kteří nechtějí levici, ani pravici.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Jako zelení si musíme vyjasnit, s kterými kritickými postoji vůči teorii i praxi růstu za každou cenu nebudeme šmelit kvůli pomyslným komparativním výhodám a prestiži. Pro mě je to vždycky stejné — teď, když je Strana zelených na lopatkách, mám chuť do ní vstoupit. Mně ji nepředstavuje ten dobrý uhlazený manažer Ondřej Liška, ale například horolezec, doktor přírody a kandidát realistických vizí Jan Piňos, jenž nejspíš ani není jejím členem. Politika zelených musí být v souladu s jejich životním stylem, kvůli pouhé politice je taková strana stejně zbytečná jako například TOP 09. Straně zelených právě nadcházející doba ještě urputnější kapitalistické exploatace veřejného prostoru bude přát. Nejsem žádný revolucionář, natož vizionář, ale skoro se na ten příští střet už těším. Možná se k nám přidá také proletariát, jenž konečně pochopí, že obžerství škodí lidem i planetě více než chudoba. Na to se celkem těším, ale musím cvičit, abych byl silný.

Horší je to s námi lidovci. My se jen tak nevzbrcháme, možná nikdy. Většina komentátorů nám to dokonce přeje a neřekne o nás slova dobrého. Má se nám za zlé, že jsme umožnili vznik vlády nejen pravicové, ale také levicové. Tvrdí se o nás, a hloupí to stále opakují, že jsme se od roku 1919 kromě období protektorátu nepřetržitě podíleli na zákonodárné moci Československa i České republiky. Avšak jaký jsme na ni v rámci tzv. Národní fronty asi měli vliv? Přesto jsme se zasloužili o to, že i v nejhorších dobách křesťanským církvím zůstala jakás takás možnost legální existence. (Což nám mnozí jistě přičítají naopak k tíži.) Současná KDU-ČSL přímo s církvemi nesouvisí. Nicméně vytrvalým působením této strany v oblasti solidarity a sociálních ohledů vzniklo mnoho dobročinných organizací, z nichž nejvýraznější je Charita. Pod patronátem lidoveckých činovníků dobře fungují hospice, ale i kvalitní církevní školy.

Bez lidovců byl by horší stav našich církevních památek a komunální politiky vůbec, protože zejména po převratu byli lidovci Občanskému fóru důstojným partnerem svědčícím o vážně myšlené pluralitě politických sil. Posléze se stali také jedinou silou, která — vyjma zrádného Kalouska — nepochybovala o Boží prozřetelnosti. Uznávala vyšší autoritu než je Kalousek. Uznávání tradic směřovalo více k morálce Desatera (vyjma Čunka) než k měšťácky decentní účelové vychytralosti (Kalousek). Ačkoliv KDU-ČSL přímo s křesťanskými církvemi nesouvisí — a církve často lidoveckou politiku také kritizovaly — přesto lidovecká politická prohra nepřímo svědčí o další sekularizaci společnosti. Hloupě řečeno, z politických představitelů už nemáme nikoho, koho bychom mohli povzbuzovat, nebo mu hrozit Biblí. Což mnozí komentátoři právě vítají.

Teprve nyní dojde k tomu, co si Václav Klaus přál už před lety — aby i velké církve měly ve společnosti podobný vliv a statut jako mají například svazy zahrádkářů. Nikdo se už nebude muset vážně zabývat otázkou vrácení církevního majetku, což bude také první Kalouskův škrt. Další škrty za potlesku mladých, vysokoškolsky vzdělaných topkařů, kteří kostely pokládají sice za podivuhodné, ale jinak vzhledem k pokročilé době za nesmyslné stavby, povedou zejména „lidoveckými kapitolami“ všech rozpočtů. Podstatná oblast veřejného života, o níž možná málo víme, si vbrzku sedne na hrnec, a lidé se budou radovat, než dojde také na ně. To mě na tom mrzí velice. Bohorovnost prázdné mysli, která se rozhostí i tam, kde ještě nebyla. Co všechno nějaký další Richter v úloze Zdeňka Nejedlého zhatí jen vinou své utilitární tuposti ohánějící se případem Řecka! (Ty Řecko, ty nám ještě natropíš.) Jestli Moraváci příště nezvrátí lidoveckou prohru na vítězství, Češi se budou do smrti radovat.

Jak říkám, pro mě jako kostelníka a sběrače odpadků v přírodě jsou letošní volby příkladným debaklem, že bych z toho až málem vstoupil také do lidové strany, což ale neudělám, neboť na naší komunální úrovni je to strana dosti blbá. Horší jsou už jen sociální demokraté. Docela si u nás na vsi vážím komunistů. A tak asi i nadále zůstanu jako nezávislý u ODS, kteří mě možná ani nebudou chtít. Vstoupil bych k těm zeleným, kdyby u nás nějací byli.

Jo, tak proto oni prohráli!

  Diskuse
  June 1, 2010 v 9.28
  Všechna čest
  náleží autorovi za vlídný příspěvek k Mezinárodnímu dni dětí.

  Et ceterum censeo s Adornem, že
  Říkat „my“ a myslet „já“ je jedna z nejvybranějších urážek.
  ES
  June 1, 2010 v 17.38
  Jak já Vám rozumím, pane Vaculíku!