Liška nebo Patočka podstatu nemění

Josef Šlerka

Mezi současnými politickými stranami pouze zelení a lidovci mají schopnost přistupovat k politice jako k dlouhodobému projektu. Strana zelených je navíc liberální a schopná klást otázky, které nutí ostatní strany překračovat svůj stín.

Poslední dva roky jsem válčil s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Příčinou byla reforma vysokého školství. Boj to byl dlouhý. Pokud odklad plíživé privatizace vzdělání, která sice zvedá příjmy firem, ale zároveň radikálně mění povahu našeho vzdělání, lze považovat za úspěch, pak to byl boj úspěšný. Jak šel čas, střídali se ministři, a tak jsem si své užil i se současným předsedou Strany zelených Ondřejem Liškou, který nakonec předložil návrh reformy (mající za cíl právě omezit autonomii vysokých škola a posílit vliv soukromého sektoru) do vlády a který ho také nakonec po sérii akademických protestů odpískal. Z jistého pohledu jsem měl s Liškou dlouhý a osobní spor. Přesto ale budu volit v těchto volbách jeho Stranu zelených.

Důvod, který mne k tomu vede, je prozaický. Největším problémem české politiky posledních let je neustálá orientace na přítomnost, na nejbližší volební období. Politici proto čím dál víc nabízejí místo programů úplatky pro voliče a ztrácejí ze zřetele dlouhodobé cíle, které vyžadují rozhodnutí ovlivňující naše životy na celé generace. Ruku v ruce s tím jde druhý problém. Česká politika není schopna dohody o dlouhodobých řešeních, a tak raději volí silové zásahy, které vyvolávají jen větší a větší emoce.

Domnívám se, že u nás existují jen dvě politické strany, které jsou schopny se přes tyto problémy přenést. Lidovci a zelení. Mezi nimi jsem se rozhodoval a vybral si nakonec právě zelené, protože v otázce osobních svobod jsem liberál, a tak mě občasné homofobní, klerikální a konzervativní zabarvení lidovců přivádí k šílenství.

Vím, že zelení u nás volby nikdy nevyhrají, ale také vím, že jsou schopni v parlamentu a i ve vládě neustále klást otázky, které nutí velké strany překračovat svůj stín, nebo přiznat barvu (jako například v případě vlivu ČEZ na českou politiku). Neustálé zpochybňování měšťáckých hodnot je vlastní zelené politice, ať už ji ideově vede Liška, Bursík nebo Patočka. Proto budu volit Stranu zelených.

P. S. A proč nebudu volit TOP09, ke které se jako k modle utekla část bývalých voličů SZ? Protože TOPka zvedla ze země prapor neoliberální reformy vysokého školství, s kterou jsem bojoval poslední dva roky a s kterou bych nerad ztrácel čas další čtyři.

    Diskuse
    PM
    May 27, 2010 v 11.38
    Sympatizuji s váším postojem
    Ale nesympatizuji s politickou zeleností SZ, která nám stále přehrává scénky známé z adolescence evropských zelených stran. Střet realo versus fundo zapškle vedený k úplné destrukci partaje neodpovídá tomuto století. Přínos levice do společenského rozhodování je stále poplatný společenskému trauma zvaného levice, kterému nakonec podlehá i významný levý intelektuál českého hnutí zelených. Dokonce zapřahá i voliče k vnitrostranickému boji - vybízí fundi k volbě klerikální pravicové strany. Ach bože, proč jsi opustil celou naší politickou scénu.