Zákon o biopalivech bude muset projednat až nová sněmovna

Vratislav Dostál

Kvůli dodržení legislativních lhůt již současná sněmovna nestihne projednat zákon o biopalivech, který vetoval v týdnu prezident. Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby prezidentovo veto poškodí české zemědělce.

Současná Poslanecká sněmovna už nestihne projednat předlohu zvyšující podíl biopaliv v benzinu a naftě, kterou ve středu vetoval prezident Václav Klaus. Poslanecká sněmovna o zákonu nestihne rozhodnout kvůli legislativním lhůtám.

Pokud by měla novela o ochraně ovzduší platit, bude muset být po volbách předložena sněmovně znovu a opět projít celým legislativním procesem.

Prezident Agrární komory Jan Veleba řekl v dnešních Otázkách Václava Moravce, že  Klausovo veto zemědělce poškodí. „V České republice je zhruba 600 tisíc hektarů, na nichž zemědělci nemají co pěstovat, a jediná šance je zapojit tyto hektary do energetické bilance státu," myslí si Jan Veleba.

Rolníci letos kvůli očekávanému červnovému navýšení podílu zaseli více plodin určených ke zpracování na biopaliva, a je tak ohroženo uplatnění produkce ze 67 tisíc hektarů půdy. To odpovídá bezmála třem procentům veškerých osevních ploch v České republice.

Václav Klaus vyšší podíl přimíchávání kritizuje. Boj s emisemi oxidu uhličitého je podle něj sporný a existují i vážné pochybnosti o dopadu biopaliv na zdraví člověka. Vyšší přimíchávání podle něj také zdraží pohonné hmoty a sníží životnost automobilů.

Bioetanol v Evropě se do paliv bude přimíchávat, v případě takovéto politiky pak budeme muset surovinu dovážet, kritizoval Veleba Klausovo veto. Hostem Otázek byl i bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, který podle svých slov našel v prezidentově argumentaci k vetu osm věcných chyb.

Další host Otázek Václava Moravce, ředitel politického odboru prezidentské kanceláře Ladislav Jakl, řekl, že v případě prezidentova veta nejde o osobní prestiž nebo boj s evropským úředníkem, ale o jasný názor na celé zelené šílenství, které nás stojí obrovské peníze. Veto podle Jakla nebylo namířeno proti zemědělcům, ale proti pokřiveným pravidlům na trhu.

Novela by od letošního června navýšila podíl biosložky u benzinu z dosavadních 3,5 procenta na 4,1 procenta a u motorové nafty z 4,5 procenta na šest procent. Přimíchávání má například pomoci snížit emise skleníkových plynů, podpořit domácí zemědělskou produkci a snížit závislost na dovozech paliv. S těmito argumenty však prezident nesouhlasí.

Další informace:

CT24 Biopaliva už současná sněmovna neprojedná

  Diskuse (1 příspěvek)
  Jiří Guth, ekolog
  May 16, 2010 v 18.4
  Zelené perly
  "Zhruba 600 tisíc hektarů, na nichž zemědělci nemají co pěstovat" - nevidím kolem sebe ani ve statistikách žádný argument k tomuto tvrzení.
  Prý je "ohroženo uplatnění produkce ze 67 tisíc hektarů půdy" - ale kdepak. V nedávném prohlášení Agrofertu je to uvedeno na pravou míru: ta produkce bude nejspíš vyvezena.