Nová drůbeží hala na Klatovsku stát nebude

Anna Voňavková

Děti Země zablokovaly rozšíření chovu firmy Česká drůbež ve Velkém Malahově. Místo zlepšování životních podmínek zvířat totiž společnost navrhla jen kosmetické úpravy.

Dle smlouvy z roku 2003 mezi Dětmi Země a Českou drůbeží je na pozemky v okolí stávající haly zaneseno v katastru nemovitostí věcné břemeno, podle kterého lze nové stavby umisťovat pouze se souhlasem sdružení. To po zvážení návrh odmítlo. Souhlasit s výstavbou druhé haly nedoporučila ani německá ochranářská organizace Provieh VgtM e.V., s níž zástupci sdružení problém konzultovali.

„Nejsme apriori proti jakémukoliv rozšíření chovu. České drůbeži jsme navrhovali zavedení neklecového systému chovu, v němž mají zvířata lepší životní podmínky. V Německu a dalších zemích navíc v současné době existuje větší poptávka po neklecových vejcích, než kolik výrobci dodávají, mělo by to být tedy reálné i ekonomicky,“ říká Martin Hyťha z plzeňské pobočky Dětí Země.

Česká drůbež navrhla místo obohacených klecí tzv. Kleinvoliere, což je nový systém chovu, provozovaný zatím jen v Německu. „Oproti stávajícímu klecovému systému jde jen o malé kosmetické úpravy, které neznamenají zásadní zlepšení životních podmínek zvířat. Ostatně už název tohoto zařízení je zavádějící, neboť voliéra je velká klec, Kleinvoliere je tedy malá velká klec. To je podobně výmluvné jako rčení, že pátek je malá sobota,“ uzavírá Martin Hyťha.

Další informace:

Děti Země www.detizeme.cz/zvirata

Novinky.cz Česká drůbež chce postavit ve Velkém Malahově druhou halu na vejce

    Diskuse (0 příspěvků)