Hypermarkety připravily ČR o plochu 900 fotbalových hřišť

Anna Voňavková

Místo parku Billa, místo hřiště Tesco, místo stromů Lidl. Za sedm let expanze nákupních center ubylo v České republice prostranství, na než by se vešlo 900 fotbalových hřišť.

Občanské sdružení Nesehnutí, které se dlouhodobě zabývá problematikou nákupních řetězců, v úterý zveřejnilo výsledky průzkumu ekologických dopadů jejich nekontrolované výstavby v České republice v letech 2003 až 2009.

„Ukázalo se, že expanze nákupních řetězců v České republice způsobuje škody na životním prostředí a vyžaduje přijetí účinných regulačních a kontrolních mechanismů,“ okomentoval nález autor výzkumu Jiří Koželouh z Nesehnutí.

Výzkum zahrnul supermarkety, hypermarkety, diskonty, nákupní centra a hobby markety. Ty podle jeho výsledků zabírají nezastavěné plochy a pohánějí nekontrolované bujení měst do krajiny, poškozují přírodu a způsobují nárůst automobilové dopravy až o padesát procent.

Z celkem 572 hektarů (asi 900 fotbalových hřišť) byla většina původní plochy zemědělskou půdou. V uvedeném období bylo vystavěno šest obřích nákupních areálů na plochách větších než 10 hektarů. Ve všech případech se jednalo o umístění na zelené louce. Kvůli nákupům přibyly v zemi více než čtyři stovky parkovišť s přibližně 80 tisíci novými parkovacími místy.

Celá řada plánovaných staveb není dle výzkumu dostatečně posouzena z hlediska možných negativních dopadů. Jednou z nich je diskontní prodejna Lidl navržená v roce 2008 v Nové Pace se zastavěnou plochou 1667 m2 a 99 parkovacími místy.

„Celkem bylo takto vyřízeno téměř šest desítek záměrů, kdy odpovědný úřad využil možnosti (dané legislativou od září 2007) upustit i od zjišťovacího řízení," tvrdí autoři průzkumu.

„Apelujeme na přijetí pravidel pro podporu rozvoje pestré sítě malých obchodů a omezení expanze nákupních řetězců. Aktuálně prosazujeme přijetí takových pravidel ve městě Brně,“ doplňuje Milan Štefanec, koordinátor programu Zaostřeno na hypermarkety.

Výzkum Nesehnutí navrhuje možná řešení neudržitelného rozvoje nákupních center: striktně požadovat začlenění záměrů do okolní zástavby, přísně bránit památkově chráněná jádra měst, stanovit maximální dopravní zatížení či omezit budování nových center na nevyužívané plochy typu brownfields a zamezit expanzi mimo již zastavěné území.

Další informace:

Nesehnutí.cz Environmentální dopady prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice 2003—2009

    Diskuse (0 příspěvků)