Projekt nového písma pro školy se mění v blamáž

Jakub Vaníček

Napětí kolem nové písmové předlohy Comenia Script se stupňuje. Ministerstvo školství přiznává, že projekt nebyl předem dostatečně přichystán.

Deník Referendum má k dispozici odpovědi mluvčího Ministerstva školství ČR Tomáše Bouška na otázky, které mu v souvislosti s novou písemnou předlohou Comenia Script položil šéfredaktor časopisu Tvar Lubor Kasal. Účelem dopisu bylo zjistit, co přimělo ministerstvo tento experiment povolit a jak je celá věc odborně zajištěna.

Z odpovědí Tomáše Boušky mimo jiné vyplývá, že jediným materiálem, na základě něhož se ministerstvo rozhodlo realizovat pilotní program, jsou texty uveřejněné na stránkách autorky písma Radany Lencové. Je zřejmé, že projekt nebyl posuzován na základě oponentur, nýbrž že byl nejdříve ohlášen a teprve nyní se připravuje podrobná dokumentace. Informace zveřejněné v médiích, podle nichž Lencová disponuje výzkumným materiálem, byly mylné.

Odpovědi mluvčího MŠMT Luboru Kasalovi

Na základě jakých podkladů (dokumentů, posudků, písemných doporučení atd.) rozhodlo Ministerstvo školství o schválení pilotního projektu?

MŠMT v současné době připravuje podklady pro pilotní ověřování.

Jsou tyto podklady někde zveřejněny, resp. můžeme se s jejich obsahem seznámit?

Veškeré dostupné podklady k psacímu písmu Comenia Script jsou zveřejněny na webu autorky písma (www.lencova.eu).

Prošel návrh na pilotní projekt nějakou oponenturou? Pokud ano, lze se s jejím obsahem seznámit?

V současné době připravuje MŠMT kompletní materiál, ve kterém bude uvedena forma a postup pilotáže včetně stanovených kriterií, které budou školy přihlášené do realizace pilotního ověřování plnit.

Autorka návrhu v médiích publikovala informaci, že Comenia Script byl vytvořen na podkladě jejího výzkumu. Má MŠMT tento výzkum k dispozici, a pokud ano, lze se s ním seznámit?

Autorka psací písmo CS pouze ověřovala na několika školách v procesu tvorby písma, což nebyl kvantifikovaný výzkum. Zde došlo k mylné interpretaci.

Kolik základních škol se pilotního projektu účastní? (Dříve autorka Comenia Scriptu v médiích uváděla 80 škol, nyní 40.) Jaká byla kritéria pro výběr škol, které se pilotního projektu budou účastnit?

Původní záměr 80 pilotních škol byl v souvislosti s omezeným možnostmi rozpočtu na rok 2010 redukován na počet 40 škol. MŠMT v současné době připravuje seminář pro školy, které budou písmo ověřovat. Tento seminář vyhlásíme v květnu.

Proč se o pilotním projektu a o nové školní písmové předloze nedají nalézt žádné informace na webových stránkách MŠMT?

Zatím je vše v procesu příprav. Stručné informace pro zájemce o pilotní ověřování budou zveřejněny příští týden.

Jak bude probíhat hodnocení pilotního projektu? Která kritéria se budou sledovat a jakým způsobem? Jak bude zajištěna nezávislost hodnocení?

Průběh ověřování a kriteria hodnocení se taktéž připravují. Po schválení budou včas zveřejněny.

(Nová školní písmová předloha Comenia Script — pilotní projekt: Odpovědi tiskového mluvčího MŠMT ČR Tomáše Boušky na otázky položené redakcí literárního časopisu Tvar, 30. 4. 2010)