Ve školách se začne zkoušet zcela nový druh psacího písma

Jakub Vaníček

Ve vybraných školách se bude zkoušet nový písmový vzor. Zatímco část laické a odborné veřejnosti postrádá diskuzi nad tímto vzorem, tištěné deníky jeho zavedení považují za téměř jistou věc.

Stále častěji se v českých médiích objevují texty věnované novému psacímu písmu Comenia Script. Jedná se o nespojité psací písmo navržené Radanou Lencovou ve spolupráci s typografy Tomášem Brousilem a Františkem Štormem, jehož vznik podpořila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Comenia Script se podobá kurzívě a historicky se vrací k tradici karolinského písma a humanistické kurzívy. Od stávající písmového vzoru se nové písmo liší zvláště tím, že je nespojité, nemá kličky a složité tvary. Podle děkanky pražské pedagogické fakulty Radky Wildové, která se ke Comenia Scriptu vyjádřila pro MF Dnes, by jiná podoba psacího písma mohla být vhodnější zvláště pro určité skupiny žáků.

To potvrzuje i Radana Lencová v literárním obtýdeníku Tvar. „Comenia Script podporuje individuální písemný projev již od raného dětského věku za předpokladu čitelnosti.“ Existuje i varianta pro leváky a zjednodušené písmo pro dysgrafické, tělesně nebo mentálně postižené děti.

I přes pozitivní ohlas prezentovaný na stránkách našich největších deníků nelze přehlédnout kritiky Comenia Scriptu. Doposud nebyly například publikovány výzkumy, které údajně sloužily jako podklad při tvorbě písma. Vzhledem k tomu, o jak zásadní změnu při výuce písma se jedná, chybí i veřejná diskuze, do níž by byli zapojeni nejen typografové, ale i pedagogové, psychologové či výtvarníci.

Grafologická komora v souvislosti s Comenia Scriptem uvedla, že pokus o prosazení nového písmového vzoru je signálem k úpravě vzoru stávajícího. Ten vznikl deformací kvalitního vzoru z roku 1932. Předseda Grafologické komory Jan Jeřábek v rozhovoru pro Tvar považuje Comenia Script za dobrý návrh, který je však nutno dopracovat — chybějící kličky například nepovedou žáky k nácviku rytmu.

Jisté výhrady má Jeřábek i k nespojitosti Comenia Scriptu. „Písmo by mělo být spojité. To souvisí s celou řadou věcí — zejména s podporou instinktivního prožívání, s kontaktem s hlubšími vrstvami osobnosti a také s hluboce zakotvenou osobnostní jistotou, sebedůvěrou.“

Hlavním argumentem Radany Lencové ve prospěch nového písmového vzoru je jeho jednoduchost: „Psaná komunikace by se měla zjednodušit, především ve škole. V praktickém životě se to již děje v souvislosti s moderní komunikací, jako je psaní na PC, e-maily, SMS, internet či ICQ. Lidé si často stěžují na nečitelné vlastní písmo i na písmo svých dětí. Styl písma, který se učili ve školách, pak v životě většinou nepoužívají.“

Comenia Script by se měl používat v osmdesáti vybraných školách jako alternativa k současnému psacímu písmu už od školního roku 2010/2011. Do té doby je stále možné přispět k diskuzi a podpořit buď jeho stávající podobu, anebo úpravy navrhované grafology.

    Diskuse