Ani Mádl si otce nevybíral

Saša Uhlová

Samotná stranická příslušnost ani kriminální aktivity Mádlova otce nečiní hercovo vystoupení horším než angažmá ostatních protagonistů nesnášenlivého videa. Byť by měli uspořádané rodinné vztahy.

Všichni jsme poznamenáni v dobrém i špatném smyslu tím, z čeho vycházíme. Rodiče na nás svou výchovou zanechali stopy, ovlivnili nás ale i v případě, že nás nevychovávali. Proto mají takový problém najít svou identitu děti, které své rodiče nepoznaly.

To se týká všech bez rozdílu. Jen někteří se ale potýkají s obrazem rodičů, kteří jsou něčím známí, nebo se třeba něčím provinili. Děti takových rodičů hledají své místo ve světě obtížněji, neboť v něm nevystupují jenom sami za sebe. Všem je hned jasné, kam si je zařadit, každý jejich počin získává v očích ostatních další rozměr. A to i v případě, že je posuzovatelé soudí se sympatiemi.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Děti veřejně známých lidí, ale i sourozenci a další příbuzní, všichni dobře vědí, že svým životem nejdou tak úplně sami za sebe. Nesou s sebou něco, co žádným způsobem nemohli ovlivnit. A setkávají se s tím opakovaně, až se to stane integrální součástí jich samotných.

Každý z nás se rovněž s dědictvím své rodiny, ať už je veřejně známá, či nikoliv, jinak vyrovnává. Jeden své rodiče nekriticky přijímá, druhý zas vše spojené se svými předky či rodinou odmítá. Většina z nás se pak pohybuje kdesi mezi tím. Všichni vědí, že děti své rodiče nevychovávají a ani si je nevybírají. Přesto v úvahách o svých bližních často přemýšlíme právě ve spojitosti s jejich rodinným zázemím.

Je to přirozené, ale většinou se dopouštíme velké chyby. Nikdy nemůžeme znát všechny okolnosti rodinného a osobního příběhu daného jedince. A tak jsou mnohdy naše úvahy pokřivené.

Ještě trochu jiná situace nastává, když se nějakým způsobem angažují jak rodiče, tak děti. Zde se srovnávání nabízí ještě mnohem více, a je těžké se mu bránit. „Dítě“ se veřejně angažuje, a tak se vystavuje přísnému posuzování ze strany veřejnosti. Dojde-li navíc ke kouzlu nechtěného, jako se stalo Jiřímu Mádlovi, zdálo by se, že kvůli úplnosti našeho obrazu je třeba na tuto souvislost upozornit.

Jiří Mádl se nám v nyní již notoricky známém klipu snažil radit, jak si uspořádat své rodinné vztahy. Jeho otec Pavel Mádl byl přitom uznán vinným z trestného činu zneužívání informací v obchodním styku. No, nemluví to samo za sebe?

Pro Mádla mladšího však platí to samé, co pro všechny ostatní — a to i v případě, kdy se veřejně angažuje nepříliš vhodným způsobem. Měl by být hodnocen pouze na základě svých vlastních činů, hříchy jeho otce by mu neměly být vyčítány. Koneckonců, materiálu se i tak najde dost.

Pokud je totiž Mádlova herecká účast při natáčení klipu ještě o něco zavrženíhodnější pouze proto, že takzvaně „nemá zameteno před vlastním prahem“, znamená to tedy, že Zelenka a Issová mají nějaké větší právo radit lidem, jak mají naložit se svými zasloužilejšími rodinnými příslušníky? Že v jejich případě je to věc pochopitelná a omluvitelná, kdežto v případě Jiřího Mádla nikoliv?

Mají-li pravdu ti, kteří byli schopni odhlédnout od nevkusu natočeného videa a posoudit vše s nadhledem, jedná se vskutku o geniální počin. Velké části mladých lidí totiž údajně nepřijde, že by bylo video příliš vulgární, a rozhodně je nebudou vnímat jako něco, co by je odradilo od volby pravicových stran. Právě naopak.

Z této perspektivy by mohlo být zajímavé Mádlovo příbuzenství, pokud by se například ukázalo, že klip sponzorovala třeba ODS a jeho otec sloužil jako prostředník. V takový okamžik by se jednalo o funkční spojnici a nebylo by na škodu připomenout, že Mádl starší nejenže se účastní takovýchto podvodných podniků, ale dopustil se i dalších prohřešků. Stal by se totiž aktérem celé kauzy. Herci, kteří v krátkém videu hrají, sami o sobě příliš zajímaví nejsou. Mnohem důležitější je totiž položit si otázku cui bono a kdo za tím celým stojí.

    Diskuse
    Milá Sašo, děkuji moc. Přiznám se, že jsem s vypíchnutím právě tohoto faktu měla značné potíže, takže jsem neskonale vděčná, že jste se k tomu takhle nádherně lidsky vyjádřila.