Letiště ve Vodochodech odmítli v referendu i Postřižínští

Vratislav Dostál

V pátek proběhlo další platné referendum proti rozšíření letiště ve Vodochodech. Tentokrát v obci Postřižín. S rozšířením letiště nesouhlasilo 88 % občanů.

V obci Postřižín, která je zakládající obcí iniciativy Stop letišti Vodochody, se v pátek 23. dubna konalo obecní referendum. Zúčastnilo se ho 50,4 % oprávněných osob, které odpovídaly na dvě referendové otázky: zda souhlasí s tím, aby obec Postřižín činila všechny dostupné kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště, a zda souhlasí s rozšířením letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

S první otázkou souhlasilo 89 % voličů. S rozšířením letiště Vodochody naopak nesouhlasilo 88 % voličů. Protože se referenda zúčastnila nadpoloviční většina občanů, jeho platnost je závazná. „Výsledek referenda je pro nás zásadní, neboť tak máme mandát k tomu, abychom zabránili plánům na rozšíření letiště," řekl Deníku Referendum starosta obce Postřižín Tomáš Bubeníček.

„Podstatné také je, že výsledek referenda bude muset respektovat i případné nové vedení obce po podzimních volbách. To vnímám jako důležitou pojistku pro případ, že by si investoři nastrčili na některé z kandidátek sobě nakloněné osoby," doplňuje starosta.

Letiště by do tří až pěti let ráda vybudovala společnost Penta Investment. Denně by na něm podle jejich plánu mělo přistávat a vzlétat asi sedmdesát letadel a prošlo by jím ročně okolo tří a půl milionu cestujících. Ředitel provozu letiště ve Vodochodech Jan Vachek Deníku Referendum řekl, že v případě realizace projektu by celkový počet pracovních míst na letišti a v sekundárních (logistických) činnostech dosáhl až tisíce míst.

Podle Jana Vachka by byl nesporně pozitivní ten fakt, že by nová pracovní místa byla fixována ke zdejšímu regionu. „Letiště se nebuduje na dva roky či pět let, z čehož plyne, že ta investice by byla dlouhodobá, zrovna tak jako pracovní místa, která by díky ní vznikla,“ konstatuje ředitel provozu vodochodského letiště.

Kritici celého projektu nicméně nejsou ochotni akceptovat doposud známé podmínky, které byly předloženy v oznámení záměru EIA Letiště Vodochody, a.s. v březnu 2009 pro výstavbu letiště, a to především z důvodů posuzování vlivu celého projektu na životní prostředí.

„Mimochodem, je dost brutální přístup Penty, která navzdory tomu, že rozhodnutí o realizaci celého projektu rozšíření letiště není ani zdaleka u konce, již například nechala s předstihem pokácet stromy na místech, kde by se dle nich mělo stavět," uzavírá rozhořčeně starosta obce Postřižín Tomáš Bubeníček.

    Diskuse