Přelomová energetická studie: nepotřebujeme Prunéřov ani dostavbu Temelína

Jan Miessler

Podle komplexní zprávy by bylo možné výrazně snížit exhalace a energetickou náročnost ekonomiky bez snížení kvality života.

Pokud bude Česká republika rozumně investovat do obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, nebude vůbec zapotřebí elektrárna v Prunéřově ani prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách ani žádný nový jaderný reaktor. Uvádí to ve středu zveřejněná unikátní studie, kterou si nechaly vypracovat přední české ekologické organizace jako ucelenou alternativní koncepci rozvoje české energetiky.

Podle studie s názvem Chytrá energie je hlavním problémem české ekonomiky vysoká energetická náročnost, způsobovaná řadou technologicky zastaralých provozů. Pokud by se realizovala opatření navrhovaná autory studie, česká závislost na dovozu ropy by se mohla snížit na polovinu a exhalace oxidu uhličitého dokonce na desetinu současného stavu.

„Zelené inovace mohou srazit dovoz ropy a plynu i českou závislost na uhelných dolech. Pokud se tato koncepce uskuteční, domácnosti ušetří tisíce korun ročně na energii a nová odvětví dají práci českým inženýrům i dělníkům,“ uvedl Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha.

Důležité jsou podle zprávy i úspory: například investice do zateplování domů, které Hnutí Duha dlouhodobě prosazuje, by spolu s výměnou elektrospotřebičů za úspornější typy mohly snížit energetickou spotřebu domácností až o 58 procent.

„Příležitosti ke snižování energetické náročnosti jsou mnohonásobně větší než možnosti nových zdrojů, o kterých se reálně debatuje,“ řekla k tomu Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu Veronica.

Mezi další oblasti, kde by se podle studie dala výrazně ušetřit energie, patří také doprava, kde by bylo možné prosadit výrobu aut s nižší spotřebou a výrazně podpořit hromadnou dopravu.

Oproti vládním energetickým koncepcím plán ekologických organizací věnuje velkou pozornost dopravě. Asi sedmdesát procent českého dovozu paliv totiž tvoří ropa. Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku říká: „Současné technologie umožňují vyrábět auta se spotřebou o třetinu nižší oproti těm, co dnes jezdí po silnicích. Pohodlná veřejná doprava, nákladní přeprava po železnici namísto kamionů nebo bezpečné cyklostezky ve městech sníží naši závislost na dovážené ropě.“

Propočty potvrdily, že domácí obnovitelné zdroje mohou výhledově pokrývat 49 % české spotřeby energie a ještě větší díl elektřiny. „Bioplynové stanice, větrné elektrárny, solární panely a další obnovitelné zdroje výhledově dovedou pokrýt dvě třetiny dnešní české poptávky po elektřině,“ dodává Edvard Sequens ze sdružení Calla. „Příležitosti k výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů jsou nejméně šestkrát větší než to, co dnes čerpáme.“

Ekologové v tiskové zprávě tvrdí, že studií navrhovaná opatření by snížila energetickou náročnost, ale prakticky by se nedotkla kvality života. Podle Koteckého je navíc silnou stránkou studie to, že nestojí na odhadech, ale na podrobných propočtech.

Ty si ekologové nechali udělat u renomovaného Wuppertalského institutu pro klima, životní prostředí a energii. Institut jim pak na základě dodaných dat vypočítal, že se Česká republika nejen zcela obejde bez Prunéřova, ale v horizontu několika desetiletí by celá česká energetika mohla téměř výrazně zezelenat.

S odstavením stávajících jaderných elektráren studie počítá na konci jejich prodloužené životnosti, to jest v případě Dukovan v letech 2025—2030, v případě Temelína kolem roku 2045.

Zpráva, na které se společně s Wuppertalským institutem podílely české ekologické organizace Hnutí Duha, Greenpeace, Calla, Veronica a Centrum pro dopravu a energetiku, vznikala tři roky. Podle ekologů jde o zatím nejdůkladnější návrh na snížení exhalací skleníkových plynů a snížení závislosti na dovozech energie, který u nás za posledních dvacet let vznikl.

Další informace:

Chytrá energie - web