Zastupující úředník rozhodl letitý spor o Tatry. Těžit se bude

Lenka Purteková

Slovensko je pro tentokrát smutně napřed: subalterní úředník ministerstva životního prostředí udělil Státním lesům TANAP výjimku na těžbu kalamitního dřeva. Spor je podobný šumavskému: lesníci straší kůrovcem, ochranáři s tím nesouhlasí.

Vleklý spor mezi slovenskými lesníky a ekology o těžbu kalamitního dřeva v Tatranském národním parku (TANAP) nabral nečekaný vývoj: Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky udělilo lesníkům výjimku ze zákona, která umožňuje „nouzovou těžbu" i v nejvíce chráněných oblastech země. Rozhodnutí přitom podepsal jen zastupující ředitel odboru ochrany přírody Jozef Vojtek, který by pověřen vedením úřadu na dva týdny.

Výjimku získaly Státní lesy Tatranského národního parku pro těžbu kalamitního dřeva v Tiché a Koprové dolině i v Zadní Poľaně. Lesníci potřebu zásahu odůvodnili přemnožením lýkožrouta a kalamitním stavem lesů. Slíbili také, že budou těžit výhradně v původně navrhované zóně B, aby ochránili okolní zdravé lesy.

„Predmetom žiadosti o výnimku, ani obsahom rozhodnutia ministerstva nie je hospodárska ťažba, ale lesoochranárske opatrenia,“ řekla mluvčí Státních lesů TANAP Lenka Burdová. Podle Mariána Šturcela ze Státních lesů chtějí lesníci pouze zajistit, aby nedošlo k rozšíření podkorního hmyzu do dalších částí Slovenska.

Ochranáři přírody jsou ale toho názoru, že těžbou dojde k poškození původního rázu lesů. Plánují proto ochranné právní kroky i rozsáhlé protesty.

Značné rozpaky vyvolala i skutečnost, že výjimku nepodepsal současný ředitel odboru ochrany přírody Ladislav Ambróš, ale jeho provizorní zástupce Vojtek. Podle Ambróše nebral Vojtek v úvahu dohodu Státních lesů s Chráněnou krajinnou oblastí Poľana, že lesníci nebudou v této oblasti radikálně zasahovat. Vojtek argumentoval tím, že v oblasti zatím dochází k přírodní katastrofě, která by mohla do dvou let způsobit, že by se v parku nacházelo až sedmdesát hektarů mrtvého lesa.

Státní lesy požádaly o výjimku na těžbu už loni. Státní ochrana přírody jim však povolení neudělila. Lesy SR se odvolaly a pověřený ředitel Vojtek zamítnutí žádosti zrušil. Proti jeho rozhodnutí není možné se odvolat. Stanovisko může tedy změnit pouze soud.

Další informace:

SME.sk V Tichej a Kôprovej sa bude rúbať