Zastupující úředník rozhodl letitý spor o Tatry. Těžit se bude

Lenka Purteková

Slovensko je pro tentokrát smutně napřed: subalterní úředník ministerstva životního prostředí udělil Státním lesům TANAP výjimku na těžbu kalamitního dřeva. Spor je podobný šumavskému: lesníci straší kůrovcem, ochranáři s tím nesouhlasí.

Vleklý spor mezi slovenskými lesníky a ekology o těžbu kalamitního dřeva v Tatranském národním parku (TANAP) nabral nečekaný vývoj: Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky udělilo lesníkům výjimku ze zákona, která umožňuje „nouzovou těžbu" i v nejvíce chráněných oblastech země. Rozhodnutí přitom podepsal jen zastupující ředitel odboru ochrany přírody Jozef Vojtek, který by pověřen vedením úřadu na dva týdny.

Deník Referendum psal o klimatu ještě, než to bylo cool. Podpořte naši práci a pomozte nám učinit z něj společenskou prioritu.
×

Výjimku získaly Státní lesy Tatranského národního parku pro těžbu kalamitního dřeva v Tiché a Koprové dolině i v Zadní Poľaně. Lesníci potřebu zásahu odůvodnili přemnožením lýkožrouta a kalamitním stavem lesů. Slíbili také, že budou těžit výhradně v původně navrhované zóně B, aby ochránili okolní zdravé lesy.

„Predmetom žiadosti o výnimku, ani obsahom rozhodnutia ministerstva nie je hospodárska ťažba, ale lesoochranárske opatrenia,“ řekla mluvčí Státních lesů TANAP Lenka Burdová. Podle Mariána Šturcela ze Státních lesů chtějí lesníci pouze zajistit, aby nedošlo k rozšíření podkorního hmyzu do dalších částí Slovenska.

Ochranáři přírody jsou ale toho názoru, že těžbou dojde k poškození původního rázu lesů. Plánují proto ochranné právní kroky i rozsáhlé protesty.

Značné rozpaky vyvolala i skutečnost, že výjimku nepodepsal současný ředitel odboru ochrany přírody Ladislav Ambróš, ale jeho provizorní zástupce Vojtek. Podle Ambróše nebral Vojtek v úvahu dohodu Státních lesů s Chráněnou krajinnou oblastí Poľana, že lesníci nebudou v této oblasti radikálně zasahovat. Vojtek argumentoval tím, že v oblasti zatím dochází k přírodní katastrofě, která by mohla do dvou let způsobit, že by se v parku nacházelo až sedmdesát hektarů mrtvého lesa.

Státní lesy požádaly o výjimku na těžbu už loni. Státní ochrana přírody jim však povolení neudělila. Lesy SR se odvolaly a pověřený ředitel Vojtek zamítnutí žádosti zrušil. Proti jeho rozhodnutí není možné se odvolat. Stanovisko může tedy změnit pouze soud.

Další informace:

SME.sk V Tichej a Kôprovej sa bude rúbať

    Diskuse