Kam kráčejí První zprávy?

Věra Tydlitátová

Původně zajímavý internetový portál První zprávy podporuje ve svých článcích iniciativu D.O.S.T. Navíc se prostřednictvím svého redaktora Adama B. Bartoše dostává do spojení s ultrapravicovými portály.

Když svoji činnost začínal portál První zprávy, pomáhala jsem s jeho propagací a také jsem napsala několik komentářů (za které jsem mimochodem nikdy nedostala honorář, ačkoliv mi to bylo ústně slíbeno).

Domnívala jsem se, že je dobré První zprávy podporovat, neboť jsou na rozdíl od jiných portálů originální a vystupují například proti fašismu a neonacismu, který se v posledních letech v naší republice opět aktivuje, také neváhají kritizovat různé politiky bez ohledu na jejich stranické zařazení, přinášejí zajímavé informace ze světa financí, kultury, vědy a podobně. Doporučila jsem tento portál celé řadě svých známých a přátel, kteří se stali jejich pravidelnými čtenáři.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem byla jedním z nich upozorněna, že mě pan Adam B. Bartoš v Prvních zprávách nepravdivě pomlouvá. Jedná se o články Havlisté tlačili Šojdrovou: Stáhni podporu DOSTu  a Protest DOST provázejí mediální manipulace, kde pan Bartoš píše: „Politiky obvolávají i lidé z okruhu exprezidenta Václava Havla. Například na poslankyni KDU-ČSL Michaelu Šojdrovou činila nevybíravý nátlak šéfka Ligy proti antisemitismu Věra Tydlitátová.“

Upozorňuji, že pan Adam B. Bartoš v těchto článcích, stejně jako mnozí jiní na mnohem extremističtějších portálech a v diskusích, napadá mé právo voliče otázat se svého voleného zástupce na jeho politické činy, zvláště pojme-li podezření, že něco není v pořádku. Na paní poslankyni Šojdrovou jsem se obrátila jako občan velmi zdvořilým elektronickým dopisem (žádným "nevybíravým" telefonátem), kde jsem se zeptala, zda ví o tom, že je uvedena jako podporovatelka protestní akce pořádané iniciativou D.O.S.T.

Ukázalo se, že mé podezření je oprávněné, neboť organizátoři paní poslankyni uvedli na plakát zcela bez jejího vědomí. To, že kdosi nepravdivě informoval paní poslankyni o smyslu demonstrace a následně zneužil její jméno, nepovažují pravicoví aktivisté zřejmě za vůbec nic pochybného, ani jeden se k tomu nevyjádřil. S paní poslankyní, která mi za informaci přátelsky poděkovala a proti zneužití svého jména se veřejně ohradila, jsme si pak vyměnily několik velmi vstřícných e-mailů, v nichž jsem si vyjádřily úctu a podporu. To je celé.

Tuto moji korespondenci si pan Bartoš dovoluje označit jako „nevybíravý nátlak“ a dává ji do souvislosti s jakýmisi blíže neurčenými "havlistickými" protidemokratickými snahami, které líčí div ne jako rozsáhlé spiknutí. Já přitom s bývalým panem prezidentem nemám společného nic více než to, že jsem jej dvakrát viděla zdálky na jakémsi shromáždění, on o mé existenci samozřejmě nemá ani tušení.

Pan Adam B. Bartoš zcela bez jakýchkoliv rozpaků nechává své články publikovat na takových portálech, jakými je například neonacistický Národní odpor nebo podobně zaměřená, i když poněkud inteligentněji redigovaná Národní myšlenka. Tyto portály mají zcela jednoznačné zaměření spojené s českým neonacismem. Najdete zde celou řadu článků, videí a obrázků, které každému názorně ukáží, jaké hodnoty uznává, či alespoň toleruje pan Adam B. Bartoš a jakým směrem se díky jeho manipulativní novinařině posouvá profil portálu První zprávy. Je ostatně ostudou pro provozovatele Prvních zpráv, že pod Bartošovými články na těchto pochybných webech je vždy uveden odkaz na První zprávy, takže vše působí jako bratrská součinnost těchto portálů.

Pan Adam B. Bartoš spolu s jinými mladými neokonzervativci zastával dříve sice radikální, ale zcela pochopitelný a akceptovatelný politický názor, který nevybočoval z rámce demokratické diskuse. Jako představitel Mladé pravice byl v jisté době nadějí české pravicové žurnalistiky. V poslední době se ale jeho rétorika posouvá směrem k ultrapravici, k bulvárním fašizujícím a antisemitským portálům Osud nebo Zvědavec, k velmi pochybným tribunám totalitních, protidemokratických ideologií (včetně bolševismu), konspiračních paranoických blábolů, nenávisti vůči Západu a lživých dezinformací včetně osobních útoků a pomluv.

To, že pan Adam B. Bartoš pokládal za nutné mne napadnout pouze za to, že jsem se zachovala jako normální volič (navíc krátce před volbami), ukazuje, jak si klasické liberální a pravicové hodnoty svobody, totiž hodnoty individuální svobody, občanské odpovědnosti a nezávislosti představuje. Ptám se, jestli by mu nebylo lépe na krajní levici, kde reprezentanti například nacionálního socialismu jistě lépe ocení jeho snahu klepnout oponenty přes prsty, sotva vznesou nějaký všetečný dotaz směrem k vrchnosti.

Co se týká Prvních zpráv, je nyní jen na majiteli tohoto portálu, zda bude aktivněji rozhodovat či nerozhodovat o zaměření svého časopisu. Je to jenom jeho věc, ale já a ti, kdo portál čtou, si pak svobodně rozhodneme, zda jej budeme číst a doporučovat dál, či zda na něj zapomeneme jako na mnoho jiných bulvárních ultrapravicových a ultralevicových webů.