Vyjádření Michaely Šojdrové k účasti na akci D.O.S.T.

Redakce DR

Poslankyně Michaela Šojdrová v otevřeném dopise organizátorům akce Dost bylo diskriminace vysvětluje proč nechce tuto iniciativu svým jménem zaštiťovat.

Vážení,

reaguji tímto na zveřejnění mého jména mezi podporovatele akce Dost bylo diskriminace, která se koná dne 14.4. 2010 v Praze. Domnívám se, že jde o nedorozumění. Prosím, abych mezi podporovateli této akce nebyla uváděna.

Panem M. Semínem mi bylo formou sms nabídnuto vystoupení na manifestaci ve věci nesouhlasu s možností adopcí dětí pro registrované partnery. S tímto vystoupením jsem vyslovila souhlas.

Své vystoupení jsem chápala pouze jako splnění své povinnosti se k danému tématu přihlásit. Nejsem si vědoma toho, že by se mne někdo ptal na uvedení mého jména na pozvánku na manifestaci před úřadem vlády.

Pokud jsem měla být zařazena mezi podporovatele akce, která se zdaleka netýká jen výše uvedeného tématu, měla jsem být na tuto skutečnost upozorněna.

Vzhledem k časovému vytížení, jsem se víc nezajímala o širší kontext celé akce, to je moje chyba.

Pokud bych měla možnost vidět návrh pozvánky předem, ujišťuji vás, že bych v tomto kontextu uvedena být nechtěla. Nepovažuji za nutné manifestovat před budovou vlády v době, kdy vláda nic konkrétního v dané antidiskriminační problematice nepředkládá. Někteří ministři sice otevírají antidiskriminační témata, ale pouze na úrovni veřejné diskuse, viz adopce registrovaných párů.

Anketa proti návrhu na umožnění adopcí pro registrované partnery bude ukončena dne 16.4. a její výsledek bude předán předsedovi vlády, pokud do té doby nebude jiný ministr touto agendou pověřen.

Zároveň poprosím pana předsedu vlády, aby tento výsledek ankety byl předán členům rady vlády pro lidská práva a menšiny a aby byl vzat vážně pro další rozhodování vlády v dané problematice. S výsledkem ankety rovněž budou seznámena media.

To je podle mne vhodná forma příspěvku do veřejné diskuse, kterou chceme upozornit na názor početné skupiny občanů.

Dovolím si vás rovněž upozornit a pozvat na seminář 19.dubna, který jsem na půdě Poslanecké sněmovny iniciovala a který se týká aktivit Rady Evropy mimo jiné právě v oblasti antidiskriminačních doporučení. Jsem přesvědčena o tom, že Rada Evropy v některých, zejména etických otázkách, překračuje rámec Základní listiny lidských práv a svobod a členské země nutí ke změnám legislativy dokonce nad rámec Lisabonské smlouvy. Seminář je pořádán ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu a považuji jej za správné místo pro položení zásadních otázek i nalézání odpovědí.

Vážení,

prosím, abyste toto přijali jako vysvětlení toho, proč se nepovažuji za podporovatele vámi pořádané akce, dne 14.4. a proč na této akci nevystoupím.

Prosím, abych nebyla nadále uváděna mezi podporovateli manifestace.

S pozdravem Michaela Šojdrová