Evropan Milan Kundera bude pokřtěn

Jakub Vaníček

Milan Kundera je ve světě nejznámější český spisovatel. Dnes vychází kniha, do níž přispěla řada významných intelektuálů, a jež je právě Kunderovi věnována. Do širší distribuce ale nepůjde.

Dnes, ve středu v sedmnáct hodin bude v baru Krásný ztráty pokřtěna kniha Evropan Milan Kundera. Publikaci představí Václav Bělohradský a Jiří Dienstbier. Josef Somr přednese výběr z textů.

Knihu vydala Rada pro mezinárodní vztahy jako přepis debaty, kterou z jejího podnětu v září loňského roku uspořádal senátní Výbor pro mezinárodní vztahy, obranu a bezpečnost. V panelu moderovaném Jiřím Dienstbierem vystoupili filosof Václav Bělohradský, spisovatel a novinář Antonín J. Liehm, literární vědec Martin Petráš, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák a analytik mezinárodních vztahů Petr Fleischmann. Milan Kundera se aktivně podílel na přípravě celého setkání, přeložil pro ně některé pasáže ze svého díla a napsal závěrečný komentář.

V anotaci knihy si můžeme mimo jiné přečíst hutnou kritiku české politické elity, jejíž jednání se odvíjí od obecného problému komunikace uvnitř naší společnosti: „Česká společnost je černobíle polarizovaná. Politické elity nejsou schopné slušně komunikovat. Urážky, korupce, tunelování už nikoho nepřekvapí. Diskuse se zvrhá v polemiku. Milan Kundera říká: „V diskusi lidé konfrontují svá stanoviska, aby tak došli k přesnějšímu, objektivnějšímu vidění věcí. V polemice je diskuse proměněna v polemos — řecké slovo pro boj. Dobrat se pravdy se stane náhle méně důležité než položit toho druhého na záda.“ Máme sílu a odvahu to změnit? Jsme schopni vážit si osobností, které máme a kterých není nikdy dost?“

Milan Kundera se v kritice pouští hlouběji k samotné filozofii konfliktu a odmítá vidět směřování k jednostranné pravdě jako cíl. Zmiňuje, že „osvobodit velké lidské konflikty od naivní interpretace, která v nich vidí pouhý boj dobra se zlem, pochopit je ve světle tragedie, to byl nesmírný výkon ducha; odhalil fatální relativitu lidských pravd; naučil člověka být spravedlivým k nepříteli. Jenomže vitalita mravního manicheismu je nepřemožitelná.“

Kundera svým dílem podle české spisovatelky Sylvie Richterové navíc pomáhá prolomit bariéru mezi Západem a Východem. „Kundera na tom udělal největší práci, co vůbec znám. Protože je více autorů, kteří mají zkušenost z Východu i Západu, a několika se podařilo prorazit na obou stranách, ale ta jeho zkušenost z obou stran Evropy dosáhla nejdál.“

Bar Krásný ztráty. Náprstkova 10, Praha 1, 17:00