Agrofert stupňuje tlak na zemědělce Radu. Brání mu hospodařit, napadli jeho syna

Jakub Patočka, Zuzana Vlasatá

Zaměstnanci Agra Jevišovice, spadajícího do holdingu Agrofert, obsadili pole, na němž dosud hospodařil Babišův výrazný kritik Bohumír Rada. Při incidentu byl napaden Radův syn. Rada říká, že se jej premiér v demisi pokouší zlikvidovat.

Na pole v obci Boskovštejn, které dosud obhospodařovalo Agro Boskovštejn Bohumíra Rady, v úterý vjely traktory Agra Jevišovice, jež tvoří součást holdingu Agrofert premiéra v demisi Andreje Babiše. Jeden ze zaměstnanců Agrofertu přitom fyzicky napadl syna Bohumíra Rady Vojtěcha, protože se pokoušel akci dokumentovat. Traktoristé Agra Jevišovice se pustili do práce na polích, která Rada krátce předtím pohnojil a připravoval na výsadbu kukuřice.

Radův syn, jak dokládá lékařská zpráva, utrpěl lehčí zranění. Deník Referendum hovořil se dvěma agronomy Agra Jevišovice Jiřím Havelkou a Tomášem Raškou, kteří se na místo dostavili po incidentu. Jiří Havelka uvedl, že o žádném násilí neví, že jen viděl, jak si Vojtěch Rada natáčí, poté zavěsil telefon. Tomáš Raška incident odmítl jakkoli komentovat. A traktorista Viklický, který Vojtěcha Radu napadl, před redaktory DR z místa ujel, přičemž si za volantem zakrýval tvář novinami.

Vojtěch Rada a traktorista Viklický odjíždějící z místa činu. Foto Jakub Patočka, DR

Incident na místě šetřila Policie České republiky. Bohumír Rada jedná se svým právním zástupcem o dalších krocích. Situaci zhodnotil slovy: „Jedná se o evidentní a bezprecedentní pokus Andreje Babiše znemožnit mi hospodařit.“

Smlouva, na základě které Rada na poli hospodařil, vypršela vloni v září. Agrofert ji odmítl prodloužit, přestože na to má Rada nárok na základě memoranda, jež s Andrejem Babišem uzavřeli. Rada navíc namítá, že Agrofert hospodaří na jeho polích o rozloze větší, než je to, které mu nyní zabrali. „Rozdíl je, že já jim tam nevjel s traktorem a nezačal jim to přeorávat. Podal jsem žalobu na vyklizení pozemku. Až na základě verdiktu soudu budu moct na svých polích, která dnes neoprávněně využívá Agrofert, hospodařit. A to stejné by mělo platit naopak,“ vysvětlil podstatu sporu pro Deník Referendum.

Jedná se tedy o další vystupňování tlaku, který holding Agrofert na Bohumíra Radu vytváří dlouhodobě. V nejkřiklavějším dřívějším případu Babišův holding v rámci sporů o pozemky Bohumíru Radovi spálil na poli vzrostlou úrodu potravinářské pšenice v odhadované ceně čtyř milionů korun krátce před sklizní. Vloni v květnu se jej zase pokoušel dostat do insolvence.

Součást vleklého majetkového sporu

Agro Jevišovice původně patřilo Bohumíru Radovi. Když jej za mimořádně pochybných okolností, jež jsme v DR popsali, získal v roce 2011 Babišův Agrofert, podepsal s Radou Memorandum o společném postupu, které obsahovalo závazek najímat Radovi patnáct set hektarů půdy.

Závazek z memoranda Babišovi lidé ale nikdy nedodrželi a dnes Agrofert tvrdí, že nebylo právně závazné. Přesto Agrofert původně najímal Radovi dvanáct set hektarů. Po sporu o spálené pole se ale tato rozloha zmenšila o dalších čtyři sta hektarů a nyní se jej pokoušejí zbavit možnosti hospodařit zcela. Rada výpovědi z pozemků nepokládá za platné a ve všech případech vede s Agrofertem soudní spor.

Rada se rovněž na Agrofertu domáhá zpětného vydání akcií Agra Jevišovice, protože jejich převod nepokládá za platný kvůli porušení podmínek v kupní smlouvě. O případu bude v dubnu rozhodovat krajský soud v Brně.

Takto Bohumír Rada popisuje převzetí své firmy Agrofertem. Video DR

Bohumír Rada tvrdí, že Agrofert svůj nárok na sporné pole zakládá čistě na zápise do registru půdy LPIS, který ale neříká nic o vlastnických a užívacích právech, pouze o tom, kdo na místě hospodaří, a má tudíž nárok na dotace. Podle Rady Agrofert o sporném poli v Boskovštejně lživě tvrdí, že má se všemi vlastníky smlouvu opravňující ho na něm hospodařit. Část sporného pole ale vlastní Rada osobně. A Agrofertu právo k užívání svého dílu pole dle svých slov nikdy neposkytl.

Na praxi pobírání dotací Agrofertem za pole, jež obhospodařuje bez náležitého oprávnění, poukázal vloni v listopadu Český rozhlas. Jeho redaktoři spočítali, že Agrofert hospodaří na 1700 hektarech půdy, k níž nemá vlastnická práva ani nájemní smlouvu. A čerpá na ně dotace.

Bohumír Rada je přesvědčen, že nový konflikt je součástí pomsty Andreje Babiše za jeho veřejné, vůči Babišovi otevřeně kritické, vystupování. Rada je jednou z hlavních postav knihy Žlutý baron, která analyzuje propojení podnikatelských a politických aktivit Andreje Babiše, i jí inspirovaného filmu Selský rozum. Ostře o Babišovi mluvil opakovaně i v řadě dalších médií. Rovněž vystupoval na demonstracích proti Babišově politickému působení.

Násilné převzetí pole, na němž dosud hospodařil, Rada popisuje jako jeden z kroků, jichž se stal v poslední době obětí, které jej mají ekonomicky ochromit. „Působí to celé jako dobře organizovaná a promyšlená akce. Pokoušejí se zlikvidovat všechny složky mého podnikání,“ řekl Deníku Referendum.