Studie: Afrika byla za posledních čtyřicet let ochuzena o víc než bilion dolarů

Roman Bureš

Daňová politika nadnárodních firem, pašování, černý obchod a další pokoutné transakce ochudily Afriku v letech 1970 až 2008 o desetkrát větší částku, než jakou získala v rámci rozvojové pomoci od bohatých států.

Pokoutnými finančními transakcemi odtekl z Afriky za posledních čtyřicet let více než jeden bilion dolarů. Vyplývá to z průběžné zprávy z výzkumu, který dlouhodobě provádí americká vědecko-poradenská organizace Global Financial Integrity (GFI). Většina z částky, která odpovídá příjmům přibližně dvaceti ročních rozpočtů České republiky, se přitom dostala na účty finančních institucí z Evropy a Spojených států. 

Dle GFI uniklo šedesát až pětašedesát procent z výsledné sumy prostřednictvím takzvaných mezinárodních optimalizací daňové zátěže — to jest zejména kvůli tomu, že velké zahraniční firmy podnikající v Africe neplatí daně v místě působení, ale v daňových rájích. Za dalších třicet až pětatřicet procent částky může pašování, nehlášené finanční transakce či obchod s drogami. Pouze tři procenta uniklé sumy připadají na korupci, úplatkářství a rozkrádání státního majetku úředníky. Právě tyto jevy jsou přitom v souvislosti s chudnutím třetího světa zmiňovány nejčastěji.

„Masivní odtok peněz z Afriky je umožněn neprůhledností globálního finančního systému, zahrnující daňové ráje, maskování korporací, anonymní bankovní účty nadnárodních kartelů, falešné nadace, daňové úniky způsobené podhodnocení obchodu a techniky praní špinavých peněz,“ uvádí ředitel GFI Raymond Baker přímo ve dokumentu.

GFI ve zprávě rovněž apeluje na dvacet nejvyspělejších států světa, takzvanou G20, aby se zaměřily na kontrolu mezinárodních bank a zahraničních finančních center a věnovaly příslušným kanálům více pozornosti. 

Britský list Guardian, který na materiál upozornil, dále připomíná, že onen bilion dolarů představuje jen průměrný odhad. Ve statistikách nadnárodních finančních institucí, jako je Světová banka či Mezinárodní měnový fond, se pracuje s částkou 854 miliard dolarů; některá občanská sdružení však mluví o bezmála dvojnásobku.

Na každý pád se v africkém kontextu jedná o ohromnou sumu, konstatuje Guardian. Z přepočtu vyplývá, že každý z Afričanů byl mezi léty 1970 a 2008 připraven asi o tisíc dolarů. Nejmasivnější úniky se odehrávají v subsaharské části Afriky, zejména ve státech, kde zahraniční firmy těží ropu a zemní plyn.

Zpráva GFI v posledku vztahuje fenomén pokoutných toků financí i k neúspěchu mezinárodní pomoci v boji s africkou chudobou. Organizace dle svých statistik usuzuje, že na každý dolar, který Afričané dostanou z mezinárodní pomoci, odejde nejméně deset dolarů z Afriky pryč.

Další informace:

The Guardian Africa may have lost £1tn in illegal flows of money, researchers say

Zpráva GFI Illicit financial flows from Africa