Odpověď na stížnost FN v Motole Syndikátu novinářů

Jakub Patočka

Syndikát novinářů předal Deníku Referendum k vyjádření stížnost FN v Motole na zprávu redaktorky Petry Dvořákové. Protože se věc týká veřejného zájmu i podstaty novinářské práce, stížnost i odpověď zveřejňujeme.

Dobrý den,

děkujeme za příležitost vyjádřit se ke stížnosti Fakultní nemocnice v Motole k našemu článku, který se týká způsobu, jímž rozhodovala o ubytovacím zařízení pro příbuzné nemocných dětských pacientů. Napadený článek jsme ve světle zaslané kritiky znovu posoudili. Jsme přesvědčeni o tom, že odpovídá nejnáročnějším standardům, které klademe na svou novinářskou práci.

K jednotlivým výhradám tiskové mluvčí Fakultní nemocnice v Motole, paní Pavlíny Dankové uvádíme:

1. „Hned v úvodu článku redaktorka uvádí, že FN Motol hodlá ve spolupráci s NF DRMcD vybudovat luxusní ubytování pro dvacet vybraných rodin.“

Pavlínu Dankovou 20. června 2016 cituje k tématu deník Aktuálně.cz, když zdůvodňuje, proč dává přednost Nadačnímu fondu DRMc: „Na rozdíl od Klíčku má tato nadace prostředky na zbudování krásné luxusní ubytovny, kde by mohli rodiče přespávat zdarma." Jako luxusní nadstandard tedy budoucí ubytovnu prezentuje sama nemocnice.

2. „Redaktorce jsem ve své odpovědi jasně definovala, že se bude jednat o rodiny velmi vážně nemocných, mnohdy umírajících dětí. Zdůrazňovat v tomto kontextu slovo luxus, jak je několikrát v článku uvedeno, mi přijde velmi neetické a necitlivé. Stejně tak jsem uvedla, že stávající ubytovna provozovaná FN Motol dále zůstane k dispozici pro všechny doprovody našich pacientů. Což již v publikovaném textu vůbec není.“

Text netvrdí, že stávající nemocniční ubytovna skončí. Pouze upozorňuje, že mnozí rodiče se stávající nemocniční ubytovnou spokojeni nejsou a preferovali proto ubytování v Klíčku - či dokonce úplně mimo její areál. A je-li slovo „luxus“ v dané souvislosti necitlivé, snad by s jeho užíváním měla přestat především sama nemocnice.

3. „Dále je v článku uvedená citace jakéhosi fiktivního rodiče, který uvádí, že v okolí motolské nemocnice sehnal levnější ubytování. Prosila jsem o kontakt, klidně bych tento případ prověřila a uvedla jsem, že těmto doprovodům hradí bydlení NF DRMcD a tedy si neumím představit, kde by sehnali zájemci levnější podmínky, než tedy zadarmo. Přesto byl tento příklad v článku uveden.“

Je součástí běžné novinářské praxe krýt zdroje. Pokud má v nemocnici daný člověk příbuzného pacienta, má srozumitelné důvody neuvádět svou totožnost, což je nutné respektovat. Nejedná se přitom o ojedinělý případ.

4. „Na otázku proč nebylo vyhověno žádosti NF Klíček o výstavbu ubytovny, jsem opět jasně odpověděla, že v té době nebylo vyhověno žádné nadaci. Přesto je odpověď formulována tak, že jsme upřednostňovali pouze jeden NF.“

V textu zprávy jsou citovány výroky ředitele Ludvíka a náměstka Holcáta, který na adresu Klíčku řekl: „Prostě vás tu nechceme.“ Tvrzení tiskové mluvčí Dankové vyvrací sám ředitel Ludvík, který na tiskové konferenci 14. února 2018 (zpráva o ní v DR vyšla 15. února) uvedl, že s Nadačním fondem DRMc „hledali řešení dvacet let“. Z dokumentů, které má DR k dispozici, jasně vyplývá, že s Klíčkem nemocnice řešení nehledala. Nemocnice tak skutečně upřednostnila jeden NF.

5. „Nevím, z jakého důvodu je uvedená citace paní Královcové u informace o fungování sítě Domů RMcD ve světě a proč znovu vyvolává dojem, že se bude jednat o ubytování pro jakési prominentní pacienty. Kde vzala paní Královcová důkaz, že systémové řešení pro stovky rodin jde stranou a proč byl tento názor zveřejněn, když měla paní redaktorka jednoznačnou informaci, že současná ubytovna provozovaná FN Motol zůstává k dispozici.“

Informace je uvedena proto, že je v daném kontextu relevantní. Ilustruje fakt, že jde systémové řešení stranou. A to je popis faktického stavu, nikoli něčí spekulace.

6. „Slavnostní podpis dohody byl z čistě organizačních důvodů přesunut a všem pozvaným novinářům jsme oznámili, že je o náhradním termínu budeme informovat. Považuji tedy za velmi spekulativní uvedené tvrzení — opět paní Královcové — že jsme se zalekli účasti novinářů, kteří by mohli klást nepříjemné otázky.“

Vzhledem k citovanému výroku tehdy ještě ministra, nyní již znovu ředitele nemocnice, Ludvíka: „Z tónu vaší otázky je zjevné, že máte článek předem napsaný, jak je ve vašem periodiku zvykem,“ se nám jeví vyslovená domněnka Markéty Královcové jako adekvátní pointa textu. Naše redaktorka Petra Dvořáková navíc nebyla o opakovaných přesunech termínu tiskové konference informována, přestože jasně projevila zájem se jí účastnit.

7. „Výhrad k uvedenému článku mám mnohem více, ale nechci zde rozebírat každou větu, avšak rozhodně si nemyslím, že byl dán stejný prostor oběma stranám.“

Smyslem novinářské práce není poskytovat stejný prostor všem stranám, ale přiblížit co nejvěrněji skutečnost. Odpovědi paní Dankové jenom shrnovaly argumenty nemocnice, které DR znal a o nichž jsme schopni prokázat, že neodpovídají skutečnosti.

8. „Mnoho informací, které jsou v článku uvedeny, se nezakládají na pravdě, ale vzhledem k tomu, že nebyly zahrnuty do otázek, které jsem obdržela, jsem se k nim nemohla vyjádřit.“

Každý asi uzná, že tímto svým výrokem nám paní tisková mluvčí neposkytuje příliš prostoru k obraně.

9. „Celý článek je spíš názor zástupců NF Klíček na jednání FN Motol, než snaha o objektivní popsání celé situace.“

Smyslem novinářství není dávat alibisticky totožný prostor všem stranám sporu, ale přiblížit se co nejblíže k podstatě věci. Pokud se tu věci mají tak, že je perspektiva nadačního fondu Klíček pravdě mnohem bližší nežli výroky vedení nemocnice, která se za každou cenu snaží obhájit spolupráci s nadačním fondem amerického fastfoodu, ač je to podle dostupných skutečností horší pro dětské pacienty, pak poctivě vykonaná novinářská práce musí mít na zřeteli především tuto skutečnost.

Tiskové mluvčí paní Dankové posíláme naši odpověď na vědomí. Za pozornost podle mne stojí, že nevyužila možnost odpovědět v našich novinách — je běžnou praxí, že je zveřejňujeme. V nedávné době jsme například zveřejnili odpověď PPF na kritiku jejich čínského podnikání. Praxe zveřejňovat kritiku naší práce i naši odpověď na ni se přidržíme i v daném případě, takže celý materiál v této podobě vydáme jako dokument v DR.

S přátelským pozdravem

Jakub Patočka

šéfredaktor