V Orlických horách žije šest dospělých vyder a dvě mláďata, hlásí ochránci

Vratislav Dostál

Letošní tuhé mrazy umožnily expertům spočítat, kolik vyder žije v Orlických horách. Šest dospělých zvířat a dvě mláďata je výsledek, který ukazuje, že je jejich populace v oblasti stabilní a počet odpovídá úživnosti prostředí.

V Orlických horách žije šest dospělých vyder a dvě mláďata. Takový je výsledek jejich stopování, které ochráncům umožnila letošní tuhá zima a dostatek sněhu. Jejich počet odpovídá úživnosti regionu Orlických hor. „Vydra říční je naše původní šelma, která v minulosti doplatila na lov, znečištění a regulace našich toků. Na našem území byla téměř vyhubena, vracet se začala až v 90. letech minulého století," připomíná Jitka Větrovcová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

V současnosti je vydra chráněným druhem. „Od roku 2009 je její ochrana zastřešena celostátním Programem péče, jehož součástí jsou samozřejmě i opatření zaměřená na sledování stavu populace,“ vysvětluje Větrovcová. Jednou z metod sledování populace vyder je stopování zvířat na čerstvém sněhu. Umožní to nejen potvrdit výskyt, ale také poměrně přesně určit, kolik zvířat v určité oblasti žije.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Pro stopování je potřeba splnit hned několik podmínek. Musí napadnout čerstvý sníh, aby byly vidět stopy z jedné noci, což umožní rozpoznat jednotlivé stopní dráhy a tedy odlišit jednotlivé jedince. Musí být z velké části zamrzlé toky, aby vydra vylezla z vody na sníh či led a stopy udělala. A musíme zkoordinovat hned několik expertů, kteří stopy poznají, aby všichni vyrazili ve stejný den a stopy počítali,“ doplňuje Kateřina Poledníková, zooložka z ALKA Wildlife.

A právě letošní tuhá zima ochráncům umožnila po letech takové stopování zorganizovat. Akce se zúčastnilo patnáct expertů, kteří zkontrolovali všechny vodní toky a plochy na území chráněné krajinné oblasti. „Zjistili jsme, že na území CHKO žije šest dospělých zvířat. Z nich jedna samice se letos stará o dvě mláďata, která ji ještě i teď v zimě doprovází,“ odhaluje výsledek Kateřina Poledníková.

Zoolog AOPK ČR, Správy CHKO Václav Pavel k tomu doplňuje: „ Počty vyder se zdají být v Orlických horách stabilní. Společné stopování se nám podařilo zorganizovat i v roce 2013 a výsledek byl tehdy srovnatelný — sedm dospělých jedinců a tři mláďata. Pravidelně nacházím vydry na Divoké Orlici, která tvoří jejich hlavní centrum výskytu v Orlických horách.“

„Počet zjištěných vyder odpovídá hustotám vyder v prostředí horských pstruhových toků. Vydry jsou teritoriální zvířata, každý jedinec si hlídá svůj domovský okrsek. V horských oblastech se tak počty pohybují v rozmezí tři až čtyř dospělých zvířat na 100 km2. CHKO Orlické hory má 204 km2,“ uzavírá Poledníková.

    Diskuse