Patronáty nad vodními toky pomáhají vydrám i lidem

Vratislav Dostál

Koalice pro řeky přivádí do ČR patronáty nad potoky, které podporují přirozenou obnovu drobných vodních toků. Patronáty představují novou formu spolupráce dobrovolnických skupin se správci toku, vodohospodáři a odborníky na ochranu přírody.

Koalice pro řeky přivádí do České republiky patronáty nad potoky, které podporují přirozenou obnovu drobných vodních toků. Zdravé potoky a říčky jsou klíčovými prvky pro schopnost krajiny hospodařit s vodou. Patronáty představují novou formu spolupráce dobrovolnických skupin se správci toku, vodohospodáři a odborníky na ochranu přírody.

Prostřednictvím drobných svépomocných zásahů, jež mohou pod odborným vedením provádět i laici, lze podle expertů nastartovat samočinný proces zlepšování stavu koryta toku. Potoky a říčky tak opět získají zátočiny, tichá i dynamičtější místa, tůňky i peřeje, a díky tomu znovu ožijí.

Velkým impulsem pro rozvoj patronátů může být úspěch projektu Vydří řeky v soutěži evropské asociace outdoorových firem. Hlasování o podpoře patronátů pro české vydří řeky právě probíhá a skončí na začátku příštího týdne.

Patronátem nad potoky se rozumí zapojení dobrovolnických skupin lidí do postupné obnovy přírodní podoby potoků a říček v České republice. „První patronáty nad potoky již začaly v jihočeském Kadově nebo v Praze na Roztylském potoce. Dohodnutý je patronát nad potokem u Telče na Vysočině. Jednáme i o dalších patronátech v Praze, kde se nám hlásí skupiny i jednotlivci,“ říká Jakub Esterka, krajinný ekolog z Koalice pro řeky.

Patronáty jsou také příležitostí pro lidi, kteří rádi tráví volný čas v přírodě aktivně. Během péče o vybraný potok nebo část říčky mohou přímo pozorovat, jak se mění v živoucí vodní tok. „Velká část vodních toků byla v uplynulých desetiletích technicky upravena, narovnána, zpevněna a zbavena přirozené schopnosti vyrovnávat se s extrémními vodními stavy. Patroni a výsledky jejich práce mohou krajině pomoci od mnoha neduhů, kterými nyní trpí,“ uvedla Jana Vitnerová z Koalice pro řeky.

„Lze jimi mírnit dopady přesychání půdy a bleskových povodní, erozi, odstranit migrační překážky a hlavně zvyšovat druhovou rozmanitost v korytě i v jeho okolí. Patronáty nad potoky mohou přinést prospěch přírodě i lidem,“ dodala Vitnerová. Ekologové připomínají, že je vydra říční dobrým indikátorem stavu vodního toku, stojí totiž na vrcholu potravního řetězce a je součástí vodního ekosystému.

„Obnova přírodního charakteru břehů, obnovení meandrů, zprůchodnění bariér na tocích a podobně vytváří podmínky pro vývoj a život druhů, které jsou pro vydru přirozenou potravní základnou — především pro mnohé druhy ryb, raky, obojživelníky, ale také pro hmyz a další živočichy, kterými se tyto druhy živí,“ vysvětluje Marie Kameníková z Českého nadačního fondu pro vydru v Třeboni.

Projekt Vydří řeky připravila Koalice pro řeky a do soutěže jej z několika českých projektů nominovala asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh. „Projekt Vydří řeky zvítězil v národní konkurenci nevládních projektů díky tomu, že velmi zajímavým způsobem zapojuje do ochrany přírody místní komunity i návštěvníky daných lokalit,“ uzavírá Júlia Sokolovičová, ředitelka Zeleného kruhu.

    Diskuse