Kocáb: chování senátorky Janáčkové je nepřípustné

Vratislav Dostál

Ministr pro lidská práva ostře odsoudil výroky senátorky za ODS Liany Janáčkové. Ta v týdnu nepodloženě spekulovala o žhářském útoku na Ostravsku. Podle ní je možné, že zápalnou láhev si do domu vhodili Romové sami.

Ačkoliv z doposud zveřejněných informací plyne, že v případě žhářského útoku v kolonii Bedřiška šlo spíše o čin bez rasově motivovaného podtextu, upozornil ministr Kocáb, že případ musí být prošetřen i s ohledem na získané poznatky z kauzy Vítkov.

V této souvislosti Michael Kocáb odsoudil výroky senátorky a starostky ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liany Janáčkové, které účelově zkreslují motivy činu. „Je nepřípustné, aby paní Liana Janáčková jako senátorka a starostka, tj. jako osoba vykonávající veřejnou funkci, ve svém prohlášení poškozovala oběti žhářského útoku během policejního vyšetřování tím, že předkládá veřejnosti jejich citlivé osobní údaje a spekuluje o motivech útoku,“ říká ministr pro lidská práva.

Senátorka za ODS Liana Janáčková bez jakýchkoli důkazů v týdnu naznačila, že za útokem zápalnou lahví na rodinu Podraných v Bedřišce stojí sami Romové. Podle senátorky se snaží získat doklad o tom, že jsou v České republice diskriminováni, který by jim pomohl v emigraci do Kanady nebo Velké Británie.

„Jako osoba ve veřejné funkci smí podle práva zveřejnit pouze důkladně prověřené informace a rozhodně nesmí zveřejňovat spekulace, které by se mohly dotknout práv a pověsti soukromých osob,“ dodává Michael Kocáb.

Ministr pro lidská práva taktéž konstatoval, že nenávistné výroky senátorky Janáčkové proti Romům v kombinaci s její tendencí segregovat romské obyvatele svého obvodu zpochybňují její způsobilost pro výkon funkce jak starostky, tak místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR.