Senátorka Janáčková zřejmě svými výroky porušila zákon

Dušan Radovanovič

Senátorka Liana Janáčková svým tvrzením o rodině Podraných porušila zákon. Romea proto zřejmě podá podnět Úřadu na ochranu osobních údajů. Podle odborníků jsou výroky Janáčkové projevem předvolebního populismu.

Senátorka za ODS Liana Janáčková bez jakýchkoli důkazů naznačila, že za útokem zápalnou lahví na rodinu Podraných v Bedřišce stojí sami Romové. Podle senátorky se snaží získat doklad o tom, že jsou v České republice diskriminováni, který by jim pomohl v emigraci do Kanady nebo Velké Británie.

Žhářský útok zatím policisté vyšetřují jako pokus o vraždu. „Skutek byl takto kvalifikován, protože jednou z vyšetřovacích verzí, která je ale v současné době na stejné úrovni se všemi ostatními vyšetřovacími verzemi, je spáchání činu z rasových důvodů," vysvětlila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Zároveň zdůraznila, že není možné vyvrátit nebo potvrdit jakoukoliv vyšetřovací verzi. To ovšem nijak nezabránilo senátorce a starostce obce Lianě Janáčkové ve spekulacích. Odvolala se přitom na „zprávy od občanů Bedřišky.“

Janáčková dále uvedla osobní informace o některých členech rodiny, o jejich stěhování, finanční situaci a údajném dluhu, který rodina splácí. Takové jednání ovšem považuje občanské sdružení Romea.cz za naprosto nepřijatelné. Sdružení si nechalo vypracovat posudek od právníka Františka Valeše. Podle posudku se senátorka dopustila například porušení zákona na ochranu osobních údajů.

„Senátorka v prohlášení sděluje informace, které je nutné hodnotit jako osobní údaje obětí, přičemž se navíc jedná o údaje způsobilé oběti poškodit, resp. zasahovat do jejich osobního a soukromého života,“ píše se v posudku.

Vzhledem k faktu, že senátorka má tyto informace z pozice starostky a představuje tak vlastně zpracovatele, je zveřejnění těchto údajů porušením jejích povinností. Ničím nepodložené informace o sebepoškození rodiny jsou pak podle Valeše na hraně pomluvy.

„Skutečně spolu s Romeou zvažujeme podání podnětu k Úřadu na ochranu osobních údajů,“ potvrdil Deníku Referendum František Valeš.

Valeš ovšem upozorňuje, že se především jedná o závažné etické pochybení. „Jí sdělované informace jsou v souvislosti se žhářským útokem zcela irelevantní a považuji za nechutné, že jimi útočí na osoby, které se staly oběťmi trestného činu,“ zdůrazňuje Valeš.

Ve své podstatě je tento problém podle Valeše ukazatelem stavu celé společnosti. „Místo toho, aby společnost poskytovala obětem trestných činů podporu, snaží se hledat argumenty pro to, že si za způsobení trestného činu mohou samy, resp. že ho vyvolaly.“

„Výrok je klasický populistický předvolební tah, tyhle xenofobní nálady jsou v české společnosti silné a ODS se jich nezdráhá byť nepřímo použít," upozorňuje Valeš na fakt, že senátorka proslula rasistickými výroky již v minulosti.

Například prohlásila, že by bylo nejlepší celou Bedřišku obehnat zdí a elektrickým drátem. Za tyto a obdobné výroky jí hrozilo trestní stíhání, senátorka však využila své imunity a Senát ji většinou ODS odmítl ke stíhání vydat.

„Celá Ostrava ví, že paní Janáčková postavila komunální politiku na silných řečech o vystěhovávání Romů, což také činí v praxi," říká občanský aktivista Kumar Vishwanathan, který na ghettizaci obce poukazuje již řadu let. „Nevím, zda šlo na Bedřišce o rasový útok, ale jisté je, že podobná ghetta jsou snadným terčem, pokud se extremisté rozhodnou k akci."

„Bylo by záhodno, aby se o nepřijatelnosti takových populistických výroků rozpoutala společenská diskuze. Obávám se ale, že vzhledem k „anticiganismu“ v české společnosti se žádná politická strana snad s výjimkou zelených neodváží před volbami tohoto tématu chopit,“ obává se František Valeš.

Další informace:

Tyden.cz Janáčková: Romové si tam láhev mohli hodit sami

Romea.cz Právní stanovisko k prohlášení Liany Janáčkové

Tyden.cz Romové: Vinu za Bedřišku nese i senátorka Janáčková