Úřad na dohled nad politickými stranami bude řídit Weis, rozhodl Zeman

Vratislav Dostál

Prezident vybral předsedu nového Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Od ledna příštího roku se jím stane Vojtěch Weis, kterého do funkce navrhla Poslanecká sněmovna. Druhým kandidátem byl nominant Senátu politolog Jan Outlý.

Předsedou nově vznikajícího Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran bude Vojtěch Weis. Rozhodl o tom prezident republiky Miloš Zeman, jehož volbu musí svým podpisem stvrdit ještě premiér Bohuslav Sobotka. Weise do úřadu nominovala Poslanecká sněmovna, druhým kandidátem byl Jan Outlý, na němž se shodla většina horní komory.

Weis nastoupí do čela úřadu začátkém příštího roku. S nově vznikajícím úřadem, který bude sídlit v Brně, počítá novela zákona o politických stranách. Pravomocí úřadu bude kontrolovat hospodaření politických stran, hlavní agenda v podobě posuzování výročních finančních zpráv připadne úřadu v dubnu 2018, do kdy musí politické strany a hnutí předložit zprávy za předchozí rok.

První složení úřadu může mít s ohledem na jeho budoucí fungování zásadní roli, neboť jeho úkolem bude nastavení věrohodného a kvalitního dohledu nad financováním politických stran a kampaní v České republice. V této souvislosti není bez zajímavosti, že Weis byl člen sociální demokracie.

V roce 2006 a 2010 neúspěšně kandidoval coby člen ČSSD do Poslanecké sněmovny. V letech 2010 až 2014 byl tajemníkem zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, působil také jako náměstek Státního pozemkového úřadu (nominován ČSSD). Nyní je ředitelem Odboru právních činností SŽDC. Je tedy otázka, zda lze v jeho případě hovořit o tom, že by naplňoval kritérium nestrannosti.

Předseda úřadu bude ze zákona řídit činnost úřadu, schvaluje organizační strukturu, plán činnosti, závěrečnou zprávu. Má to být osoba „jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat”, nebo která mj. nebyla v posledních třech letech členem strany nebo hnutí.

Weise do čela úřadu navrhli sociální demokraté, při hlasování v dolní komoře pro jeho nominaci hlasovalo celkem sedmadevadesát poslanců. Funkční období předsedy úřadu potrvá šest let, do funkce Weis nastoupí 1. ledna 2017.