Co spojuje roky 1945 a 2016? Ztracené a nalezené domovy, říká Kateřina Tučková

Vratislav Dostál

V pátek začíná první ročník festivalu Meeting Brno, jeho tématem jsou ztracené a nalezené domovy. Podle spisovatelky a dramaturgyně festivalu Kateřiny Tučkové tak chtějí organizátoři akce tematizovat to, co epochy 1945 a 2016 spojuje.

V pátek večer bude v Brně slavnostně zahájen první ročník festivalu Meeting Brno. Akce navazuje na loňský Rok smíření. Organizátoři lákají veřejnost na koncerty, cyklus debat, worshopy, interaktivní instalace, literární čtení, rozličné vzdělávací programy, divadelní představení, procházky či na dokumentární filmy a poezii.

Program otevře v pátek audiovizuální výstava sdružení Antikomplex nazvaná Spojování rozdělené minulosti: Československo v letech 1937-48 očima pamětníků z Čech, Rakouska a Slovenska. Celá akce chce během deseti dnů představit téma ztracených a nalezených domovů a je inspirována italským festivalem přátelství mezi národy Meeting Rimini. Dramaturgyní festivalu je spisovatelka Kateřina Tučková.

„Rok smíření vyvolal mnoho reakcí, zahraničních i tuzemských, a semknul tak několik lidí, kteří byli přesvědčeni, že by se s tím mělo pracovat dál. Napadlo nás přetavit roční akci v desetidenní festival, v němž bychom téma, jež Brno spojuje s mnoha lidmi žijícími napříč střední Evropou, aktualizovali o současnou problematiku,“ uvedla v rozhovoru pro Deník Referendum Tučková.

Fenomén ztracených a nalezených domovů byl palčivým problémem v poválečné střední Evropě, a podle Tučkové je stále velmi aktuální. „Všichni z užšího organizačního týmu jsme v posledním roce hluboce prožívali dění kolem uprchlíků ze zemí postižených válkou, přišlo nám jako nejvhodnější tematizovat to, co epochy 1945 a 2016 spojuje: traumata ze ztracených domovu a touha nalézt nové,“ vysvětluje.

„Chceme Meeting Brno opakovat každoročně jako připomínku na konec války v Brně, který se stal úhelným kamenem pro mnoho rodin žijících dnes napříč střední Evropou. Má to byt důvod, proč se sejít, a také první meta, z níž je možné společně promýšlet závažná aktuální témata,“ zdůrazňuje spisovatelka a dramaturgyně desetidenní akce.

Festival chce ve dvou liniích — historické a aktuální — prezentovat pestrou škálu uměleckých vystoupení, site-specific projektů, výstav, filmů, procházek a diskusních fór, v jejichž rámci bude možné danou tematiku nahlédnout a prožít z nejrůznějších perspektiv. „Pohlédli jsme na to především skrze umění, a pak také skrze diskusní fóra, na kterých se sejdou mluvčí s nejrůznějšími perspektivami,“ uvedla Tučková.

V rámci festivalu se divákům představí významné osobnosti, představitelé zahraniční i české kulturní, politické a sociální sféry. Diskusní fóra festivalu pořádaná v kině Scala a v Sále Břetislava Bakaly začnou v pondělí debatou Respekt tour, jejím podtitulem je „Evropa na rozcestí“.

Ve středu se pak na jednom pódiu sejdou egyptský profesor arabštiny Wael Farouq, italský misionář Andrea Barbero a tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. V kulturní části festivalu Brno navštíví syrský spisovatel Nihad Sirees, nebo německá spisovatelka Emma Braslavsky.

Theatre Bremen spolu s českým Kafka Bandem uvede představení Franze Kafky Das Schloss. Zajímavá bude instalace HopeTour Lukáše Houdka na Moravském náměstí reagující na událost z minulého léta: nalezení mrtvých uprchlíků v kamionu na dálnici v Rakousku. Chybět nebudou ani veřejností oblíbené tematické procházky nebo filmová pásma v kinech Art a Scala.

Jedním z vrcholů loňského Roku smíření byla Pouť smíření, která se konala v upomínku obětí tzv. Brněnského pochodu smrti z 30. května 1945. Loni vedla v symbolickém gestu smíření opačným směrem — od hromadného hrobu v Pohořelicích do centra města Brna a stejně tomu bude i letos 28. května.

Poutníci se budou moci k průvodu libovolně přidat nebo se z něj odpojit díky zvláštním autobusovým linkám, které budou po celou dobu jezdit kyvadlově podél trasy. Na Mendlově náměstí bude na poutníky čekat program i občerstvení a také představitelé města Brna včetně primátora Petra Vokřála, který nad festivalem Meeting Brno převzal záštitu.

  Diskuse
  May 20, 2016 v 11.56
  Vida! Taková souvislost mě nenapadla!
  I když je mezi migranty asi také řada těch, kteří závažným způsobem porušili zákony svých zemí a proto jsou na útěku. S tou novou domovinou jsem rovněž na rozpacích, kdyby tam bylo - dočasnou - bylo by to přijatelné, vždyť je nám tvrzeno, že migranti sem proudí jen jako uprchlíci před válkou. Válka skončí a nic jim tedy nebude bránit vrátit se domů, ne? V opačném případě by měly pravdu ty zlé jazyky, tvrdící, že migranti se valí do Evropy, aby se měli dobře. A hlavně by za pitomce byly všichni aktivisté tvrdící, že tomu tak určitě není.
  V každém případě ta konstrukce v názvu článku není šťastná. Tak krkolomnou kombinací jsem schopen doložit, že počet špatných vysvědčení ve třetí třídě v Náchodě má vliv na sexuální apetenci tučňáků na Jižním polu.
  Spíše by bylo zajímavé, kolik nás tyhle srandy zase budou stát. Kdo se na tom narancuje.
  Je zajímavé, jak je pro aktivisty Babiš nepřítelem, ovšem pokud jeho pohůnek sype neziskovkám, tak by jej do nebe vynesli. Koho chleba zvýkáš, toho písničku zpíváš?