Studie pro britskou vládu: biopaliva škodí víc než ropa

Lenka Purteková

Další studie ukazuje, že biopaliva páchají více škod nežli užitku. Pomáhají průmyslu a lobbistům, nikoli přírodě.

Používání fosilních paliv jako pohonných hmot je pro životní prostředí lepší, než biopaliva vyráběná ze zemědělských plodin. K tomuto závěru dospívá studie britské vlády a zveřejnil ji deník The Times.

Výsledky ukazují, že uskuteční-li se cíl britského ministerstva dopravy zvýšit poměr biopaliv ve všech pohonných hmotách prodávaných v Británii, povede to k vypálení a přeměně milionů hektarů lesa na plantáže.

Studie rovněž dospěla k závěru, že některé rostliny nejčastěji používané na výrobu biopaliv nesplňují minimální normy udržitelnosti stanovené Evropskou komisí.

Podle norem by měl ve srovnání se spalováním litru fosilních paliv litr biopaliva uvolňovat aspoň o pětatřicet procent méně emisí. Studie však ukazuje, že tvorba plantáží, ze kterých se získává palmový olej, naopak emise o jedenatřicet procent zvyšuje. Ani řepka a sója normu nesplňují.

Evropská komise provedla svůj vlastní výzkum, výsledky ale odmítla zveřejnit. Z komisariátu pro zemědělství však unikla interní zpráva odhalující znepokojení nad ohrožením evropského biopalivového průmyslu, který dostává každoročně přes tři miliardy eur v dotacích.

Pokud budou do nových předpisů pro stanovení ekologické udržitelnosti zahrnuty i náklady spojené se změnou typu využití půdy, může se průmysl dostat do vážných potíží.

Evropská komise proto doufá, že se jí podaří zachránit původní biopalivový program tím, že udělí palmovým plantážím stejný status, jaký mají přirozené lesy. Úředníci v tom zjevně přejímají argument firem vyrábějících palmový olej, že je palma strom jako každý jiný.

Návrh nové normy, který získali reportéři Times, obsahuje princip, podle nějž by palmový olej mohl být prohlášen za vhodný při snižování emisí, pokud pochází ze souvisle zalesněné oblasti. Tu dokument definuje jako oblast, ve které stromy dosahují výšky pět metrů. „To by například znamenalo, že přeměna lesa v plantáž by sama o sobě nepředstavovala porušení kritéria,“ píše se ve zprávě.

Odstraňování deštných pralesů uvolňuje do ovzduší oxid uhličitý vázaný ve stromech i v půdě. Palmovým plantážím bude trvat až 840 let, než pohltí uhlíkové emise uvolněné při vypálení pralesa.

Rozmach průmyslu s palmovým olejem tak učinil z Indonésie třetího největšího znečišťovatele po Číně a USA. Indonésie ztrácí každoročně lesní plochu zhruba odpovídající rozloze Moravy. Odlesnění má i další důsledky, jako postupné vymírání orangutana sumaterského, který přichází o svůj přirozený biotop.

Podle normy pro obnovitelné pohonné hmoty má letos 3,25 procent všech prodaných pohonných hmot pocházet ze zemědělských plodin. Tento poměr se má každý rok zvyšovat a roku 2020 má dosáhnout třinácti procent.

Další informace:

Times Online Green fuels cause more harm than fossil fuels, according to report