Iniciativa Kulturou proti chátrání používá militantní argumenty, tvrdí Liptáková

Vratislav Dostál

Majetková komise odložila projednání žádosti iniciativy Kulturou proti chátrání o pronajmutí zchátralých budov na ulici Vlhká v Brně. Situace je tak nyní zablokovaná. Podle náměstkyně primátora Kláry Liptákové by budovy město mělo odstranit.

„Argumentace, s níž se iniciativa Kulturou proti chátrání domáhá přenechání městské budovy, je militantní a nepravdivá.“ Tak reaguje na čerstvé prohlášení iniciativy v rozhovoru pro Deník Referendum náměstkyně primátora Brna Klára Liptáková z KDU-ČSL.

Tvrdí přitom, že objekty, které si chce iniciativa od města pronajmout a vybudovat v nich sociální a kulturní centrum, nejsou vhodné k užívání. Podle ní by proto cílem města mělo být zchátralé budovy odstranit a pokusit se v lokalitě o scelení městských pozemků.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Úkolem vedení města," vysvětluje náměstkyně primátora, „je řešit městský prostor koncepčně. Přenecháním jednotlivých zchátralých objektů uprostřed neutěšených prostranství by došlo pouze k dlouhodobému zakonzervování stávajícího stavu.“

Liptáková by budovy nejradší zbourala. Foto Kulturou proti chátrání

Iniciativa Kulturou proti chátrání vyjednává již rok a půl s vedením Brna o vybudování sociálního a kulturního centra ve čtyřech opuštěných městských prostorách na ulici Vlhká. Avšak zatím neúspěšně a podle zjištění Deníku Referendum není v této chvíli pravděpodobné, že dojde k posunu.

„Po městu chceme jediné: aby nám umožnilo formou symbolického pronájmu zprovoznit a smysluplně využívat prostory, které dlouhodobě chátrají a se kterými si stejně město neví rady. Jsme kolektiv lidí, které zajímá, jak to v jejich městě vypadá a co se zde děje. Nechceme od města žádné dotace, do vzniku centra investujeme svůj volný čas a prostředky,“ tvrdí zástupci iniciativy.

Minulý týden o žádosti jednala Majetková komise Rady města Brna. Zástupci iniciativy připomínají, že městu dodali všechny požadované podklady a tudíž podle nich neexistují žádné objektivní překážky, proč by jim město nemohlo areál pronajmout. Komise v čele s Liptákovou, která je odpovědná za majetek, materiál ale odložila.

Podle zástupců iniciativy budovy nemusí přečkat další zimu. Foto: Kulturou proti chátrání

Žádost se tak neposune dále do Rady města Brna ke schválení. „A to v situaci, kdy opuštěné budovy nemusí další zimu bez oprav přežít. Náměstkyně své zdůvodnění prezentovala již dříve v tisku: kdybychom budovy na Vlhké své pomocí opravili, nemuselo by se nám líbit, až je město bude chtít zbourat,“ uvedla iniciativa.

„Přístup náměstkyně Liptákové považujeme za absurdní. Raději nechá nevyužívané městské budovy zchátrat a pak je zbourá, než aby umožnila jejich smysluplné využití obyvateli města. Raději město plné zabedněných rozpadajících se pomníků minulosti než otevřený prostor pro lidi, kteří zde žijí,“ reagují zástupci iniciativy.

Nové vedení města se podle nich sice snaží působit jako vstřícné a otevřené občanům, avšak postoj reprezentovaný Liptákovou svědčí podle jejich názoru o opaku.

„Tento způsob jednání dává tušit, že pokud by město areál do doby demolice této iniciativě přenechalo, mělo by pravděpodobně značné problémy, poté co by vyzvalo iniciativu k vyklizení,“ opakuje jeden ze svých argumentů Liptáková v rozhovoru pro Deník Referednum.

Postup komise navíc odůvodňuje tím, že areál není připojen na inženýrské sítě a jejich obnovení se dle jejích slov nejeví reálně. Sítě by totiž musely být vedeny přes pozemek Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), s níž město v této věci jednalo, avšak bezvýsledně. „Se SŽDC město jednalo, není tomuto řešení nakloněno," vysvětluje.

Zdůrazňuje také, že úkolem vedení města je řešit městský prostor koncepčně. „Přenecháním jednotlivých zchátralých objektů uprostřed neutěšených prostranství by došlo pouze k dlouhodobému zakonzervování stávajícího stavu,“ uvedla v rozhovoru pro Deník Referendum.

„Cílem vedení města by mělo být takřka již ruiny odstranit, pokusit se o scelení městských pozemků za účelem zajištění regulérního přístupu od ulice Vlhká a vysazení zeleně do části, která je k tomu dle územního plánu určena. Část určenou k výstavbě pak může využít město samo nebo prodat a výtěžek použít k revitalizaci dalších areálů. Například části polikliniky na Zahradníkové,“ tvrdí ale Liptáková.

Areál na ulici Vlhká je jedinečný svojí polohou. Podle iniciativy se jedná o prostor, který by mohlo velmi užitečně, i vzhledem k svému místnímu okolí, zaplnit kulturní a sociální centrum, do kterého by město nemuselo investovat žádné prostředky.

„Činnost takového kulturního a komunitního centra by oživila veřejný prostor v Brně a mohlo by sloužit také k prevenci sociálně patologických jevů, jako je například užívání drog, jež se v dané lokalitě v nemalé míře vyskytují,“ uvedla již dříve iniciativa.

    Diskuse