Město má žít, ne chátrat!

Redakce DR

Happeningem Kulturou proti chátrání, který proběhne v Brně v sobotu 31. 8. od 14 hodin v ulici Vlhká, chtějí aktivisté upozornit na to, že přímo v centru Brna se vyskytuje řada nevyužitých opuštěných prostor vlastněných městem.

Happeningem „Kulturou proti chátrání“ chtějí aktivisté upozornit na to, že přímo v centru Brna se vyskytuje řada nevyužitých opuštěných prostor vlastněných městem. Tyto prostory chátrají, přitom je stále velký nedostatek dostupných míst, které by poskytovaly zázemí místním iniciativám či mladým umělcům bez finančního zázemí. Tyto prostory pak mohou plnit i důležité společenské, kulturní či sociální funkce a pomáhají oživit město. Happening proběhne v sobotu 31. 8. od 14 hodin v blízkosti ulice Vlhká č. 28. Připravena bude panelová diskuze o vhodném využití tzv.brownfields, výstavy a vystoupí hudební kapely či DJové.

Existence těchto nevyužívaných prostor, tzv. brownfields, nepříjemně narušuje každodenní život místních obyvatel, zatímco město samotné se zbytečně rozvíjí do šířky a pohlcuje okolní krajinu. Městská správa však v současné době nemá dostatek finančních prostředků, aby tyto prostory renovovala a zaměřila je na dosud nedostatečně podporované sociální, kulturní či kreativní využití města jeho samotnými obyvateli.

Martina Dobrovolná z kolektivu Kulturou proti chátrání popisuje typický scénář: „Po období dlouhého chátrání se obvykle tyto prostory prodají soukromému investorovi, který zde postaví drahé obchody, kanceláře či luxusní byty. Takové řešení však přináší řadu problémů. Nová výstavba není obvykle nijak propojená se svým sousedstvím a představuje pro původní obyvatele spíše další nepříjemnost. Navíc čekání na investora může zabrat dlouhé roky, během kterých se se zanedbaným prostorem nic neděje, což je pravděpodobné zvláště v době ekonomické krize.“

Jako alternativu navrhují organizátoři happeningu přenechat tyto prostory iniciativě místních lidí. Právě místní obyvatelé nejlépe vědí, co ve svém sousedství potřebují — zda levné a dostupné bydlení, prostor pro kulturní aktivity nebo například sportoviště. Pokud se nevyužívané prostory svěří místním lidem, mohou je postupně svépomocí měnit, spravovat a přizpůsobovat svým potřebám. Takové řešení přináší podle organizátorů řadu výhod. Protože není třeba čekat na žádného investora, oživení chátrajících prostor může začít prakticky ihned. Proměna místa se navíc děje v přímém souladu se zájmy místních obyvatel a probíhá postupně, bez narušení charakteru místa či nevratných změn. V neposlední řadě je nabízené řešení sociálně spravedlivé, protože dává příležitost realizovat se všem, kdo o to mají zájem, bez ohledu na jejich ekonomické prostředky.

Sobotní happening je otevřením diskuze nad tímto problémem v městě Brně. Zahájí ho panelová diskuze, které se zúčastní R. Čerbák (památkář a architekt, 4AM), J. Franek (sociální pracovník, komunitní bydlení Ostrava), Z. Kujová (manažerka projektu Kreativní centrum Brno), I. Prouza (právník, expert na téma squattingu) a D. Nguyen (sociální pracovník, zástupce o.s. Futra z Orlové). Následovat bude výstava a vystoupí např. hudební skupiny Hledání, les Homosexuels, Truvultur, Sedmá generace či Kamarádi a DJové Ramon Ramirez (RadioBufera), Mik Mik (EAC), DJ NKTZ (BassInfection) feat. MC AzB (Realita doby).

„Náš happening je výzvou pro více stran. Vyzýváme vedení města, aby svou vstřícností umožnilo obyvatelům svobodně využívat dlouhodobě opuštěné prostory v městském vlastnictví. Rovněž však vyzýváme všechny obyvatele, aby svou iniciativou přispěli k znovuoživení chátrajících prostor. O podobě a využití městských prostor by měli rozhodovat především ti, kdo zde žijí,“ shrnuje RafałMarciniakz kolektivu Kulturou proti chátrání.