Europoslankyně na konferenci Pirátů: EU nutně potřebuje reformu autorského práva

Redakce DR

Zatímco její předchůdkyně v europarlamentu za Švédskou Pirátskou stranu prosazovala radikální změnu autorského práva včetně změny mezinárodních úmluv, Julia Reda navrhuje cestu zavedení povinných výjimek do nové legislativy jednotlivých států.

Pirátská europoslankyně Julia Reda okomentovala na víkendové konferenci Pirátského hnutí Piratecon 2015 evropskou reformu autorského práva. Akci pořádali Piráti v Mariánských Lázních, kde strana slavila historický úspěch v loňských komunálních volbách.

Julia Reda během konference představila svou zprávu o autorském právu v Evropské unii, kterou nedávno předložila v Evropském parlamentu. Poslanci budou o jejím přijetí hlasovat v polovině června. Kontroverzní zpráva oficiálně nazvaná EU copyright evaluation report byla nejen v online komunitách přijata s nemalými rozpaky a vyvolala protichůdné reakce.

Reda ve svém projevu vysvětlila médii často propíranou kauzu jejího pohledu na reformu autorského práva. Původně prezentovaný koncept změny kopírovacího monopolu narazil na silnou kritiku její předchůdkyně v Evropském parlamentu, Amélie Andersdotter. Ta Juliin návrh reformy označila za zklamání, reforma podle ní nepřináší zásadní změnu na evropské úrovni a nevede k posílení práv jednotlivců vůči korporacím.

Zatímco Amelia Andersdotter (bývalá europoslankyně za Švédskou Pirátskou stranu) prosazovala radikální změnu evropského autorského práva včetně změny mezinárodních úmluv, Julia Reda navrhuje spíše cestu zavedení povinných výjimek do nové legislativy jednotlivých členských států. Státy Evropské unie podle ní potřebují co nejdříve dojít k dohodě a urychlené změně legislativy a toto je podle Julie nyní jediná možná cesta. Na řadě výjimek se totiž podle ní Evropa bez problémů shodne.

„Není důvod si myslet, že by v jedné evropské zemi bylo něco přirozeně chápáno jedním způsobem a v jiné nikoliv. Podívejme se na jeden případ z mnoha. Není přípustné, aby parodie jakéhokoliv díla mohla vzniknout jen s povolením původního autora. Toto neohrožuje autorská práva tvůrce, ale naopak demokracii jako takovou. Podívejme se takto na všechny výjimky, zhodnoťme, jak mohou fungovat, a změňme je na závazná pravidla,“ vysvětluje.

„Preferuji rychlou změnu autorského práva, která bude do jisté míry respektovat mezinárodní závazky, ke kterým se EU zavázala, oproti globální a zásadní změně, jejíž prosazení naopak může trvat i dvacet let. Proto můj report není tak radikální. Potřebujeme podporu řady subjektů, které ale k problematice autorského práva přistupují značně rozdílně. Proto musíme hledat konsenzus. Pokud moje cesta selže, nastoupíme cestu, o které mluvila Amelie Anderdotter. Jiná cesta totiž již není možná,“ dodala.

Za problém označila závazné a v mnohém svazující mezinárodní dohody, které jsou mnohými používány k obhajobě tvrzení, že změna autorského práva v Evropě není možná. Ty jsou sice podle Pirátů palčivým problémem současnosti, stvrzeny byly ale v minulosti, kterou nemohli ovlivnit. „Naše státy se ale teď snaží podepsat nové dohody podobného ražení, které pravidla autorského práva naopak přitvrzují a mohou tak do budoucna způsobit řadu nových ještě vážnějších problémů,“ tvrdí Piráti.

Upozorňují zejména to, že pokud země Evropské unie podepíší další dohody typu ACTA, SOPA či TTIP, budou možné budoucí změny autorského práva směrem k posílení práv autorů a jednotlivců značně ztíženy ne-li přímo vyloučeny. Závazky vyplývající z mezinárodní dohody TTIP neznamenají z pohledu řešení kopírovacího monopolu jen zakonzervování současného nevyhovujícího stavu, nýbrž jsou podle Pirátů dokonce výrazným krokem zpět.