Zpráva o stavu zemědělství: půdy ubývá a kvalita té, která zůstává, stále klesá

Vratislav Dostál

Poslanci projednali Zprávu o stavu zemědělství za rok 2013. Zatímco ministr Jurečka představil ekonomické aspekty zemědělství, ekologové upozorňují, že za rok podle zprávy ubylo 7 400 hektarů orné půdy. Kromě toho se snižuje i její kvalita.

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek projednala a vzala na vědomí Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013, která dokumentuje úbytek a ohrožení zemědělské půdy. Hnutí DUHA při té příležitosti představilo novou studii, která popisuje příčiny alarmujícího stavu a především navrhuje účinná opatření.

„Zpráva o stavu zemědělství je statisticko-informační materiál, jehož hlavním posláním je seznámit veřejnost s meziročním komplexně hodnoceným vývojem českého zemědělství a potravinářství,“ uvedl před poslanci ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Ve svém vystoupení se ovšem omezil výhradně na ekonomické aspekty zemědělství, na negativní tendence, o kterých dokument také hovoří, se v Poslanecké sněmovně nedostalo.  „Z celkového pohledu ekonomiky došlo v roce 2013 k nepatrnému meziročnímu nárůstu nominálního podílu zemědělství na hrubé přidané hodnotě na 1,57 %. Podíl potravinářství se meziročně nezměnil a činí 2,44 %," řekl Jurečka.

Na celkové zaměstnanosti se podíl zemědělství mírně zvýšil. a to o 0,02 procentního bodu, podle prvního místopředsedy lidovců a ministra zemědělství to bylo zejména v důsledku výraznějšího poklesu počtu zaměstnanců v ostatních odvětvích národního hospodářství než jaký zaznamenalo zemědělství.

Zajímavým údajem nepochybně je, že v roce 2013 vzrostl z důvodu zvýšení spotřebitelských cen potravin o 4,9 % podíl výdajů domácností za potraviny a nealkoholické nápoje na 20,2 %.

Podle Jurečky rok 2013 vykazuje z hlediska ekonomických výsledků opírajících se o druhý předběžný odhad souhrnného zemědělského účtu pokračování pozitivních tendencí z roku 2012 a představuje stabilizaci zemědělství s mírným nárůstem všech ukazatelů souhrnného zemědělského účtu v průměru o 4 %.

Mírně vzrostl celkový ekonomický výsledek odvětví na 16,7 miliard korun a přiblížil se dosaženému maximu z roku 2011, který byl tehdy 17,4 miliard korun. Mezi příznivé tendence lze podle ministra zahrnout také růst produkce zemědělského odvětví o 4,7 %.

Co Jurečka nezmínil je, že za rok 2013 podle zprávy ubylo 7 400 hektarů orné půdy. Od roku 1966 se snížila výměra zemědělské půdy o 290 000 hektarů, tj. 2 900 km čtverečních, což odpovídá velikosti tří okresů. Kromě výměry se snižuje také kvalita půdy nevhodnými zemědělskými postupy. Deset procent půdy je ohroženo vodní a větrnou erozí.

„Zpráva o stavu zemědělství v roce 2013, kterou se zabývali poslanci, hovoří jasnými čísly. Zemědělské půdy valem ubývá a kvalita té, která zůstává, stále klesá. Zemědělskou půdu je nezbytné začít lépe chránit,“ uvedla Klára Havlová, expertka na zemědělství a potraviny z Hnutí DUHA. Poslanci nicméně dokument vzali na vědomí, hlasovalo pro něj 116 ze 135 přítomných zákonodárců. Proti nebyl ani jeden.

Ekologové: krajina potřebuje nápravu

Studie ekologů upozorňuje, že jsme od začátku padesátých do konce osmdesátých let přišli o 49 000 kilometrů mezí, což je víc než obvod Země.

„Během několika desetiletí z polí zmizela také většina remízků, větrolamů, malých mokřadů a dalších zelených bariér. Namísto pestré mozaiky krajinu nyní tvoří uniformní lány, a proto například voda rychleji stéká z půdy a z krajiny mizí život v podobě rozmanitých rostlin a živočichů,“ upozorňují ekologové.

Jen napůl podařeným pokusem chránit půdu se podle nich stala nedávno schválená novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Zavádí sice přísnější pravidla pro zemědělské postupy a podporuje protierozní opatření, zároveň však přináší zbytečné výjimky z placení poplatků za likvidaci zemědělské půdy výstavbou a tím podporuje její další úbytek.

„Stát by měl,“ tvrdí ekologové, „připravit konkrétní praktická opatření, která pomohou do naší krajiny vrátit zeleň, lépe zadržovat vodu a ochránit půdu." Konkrétně zmiňují například závazné podmínky pro dotace, větší podporu péče o krajinu či změnu pravidel, jež by umožnila lépe podporovat malé projekty nebo umožnily zemědělcům kombinovat kultury.

Studie zároveň slouží také jako inspirace pro podobné programy. Ukazuje příběhy několika českých farmářů, kteří se sami rozhodli, že na své půdě začnou zavádět taková opatření, jež do krajiny vracejí zeleň a život, zadrží vodu nebo ochrání půdu.

    Diskuse