Island míří do EU, Fule se těší na jeho přírodní zdroje

Lenka Purteková

Evropská komise ve středu podpořila vstup Islandu do Evropské unie. Islanďané tam ovšem na rozdíl od své vlády nepospíchají. A ostrovní vláda může příští týden padnout.

Island ve středu získal oficiální podporu Evropské komise k zahájení jednání o vstupu do Evropské unie.

Evropské vlády se však ještě musí rozhodnout, zda úmysl Evropské unie podpoří. Některé ze zemí vidí v Islandu pro Unii velký přínos. Jako brána Arktidy by byl ostrovní stát pro EU oporou v jakékoliv budoucí soutěži o pravděpodobné nerostné bohatství dalekého severu.

Možnost členství však Islandu ztěžují spory s Británií a Nizozemím kvůli miliardovým ztrátám úspor po zhroucení velkých bank v roce 2008. Bankovní obchody tehdy značně překročily ekonomický výkon země. „Plně podporujeme islandskou žádost o vstup do Unie. Je ale velmi důležité, aby země splnila své mezinárodní závazky v rámci systému pojištění vkladů,“ řekl mluvčí britské vlády.

Po krachu islandské online banky Icesave britská i nizozemská vláda kompenzovaly střadatelům ztráty ve výši téměř čtyř miliard liber. Jednání s cílem získat peníze od Islandu se zastavila a místní vládě navíc hrozí pád, neuspěje-li příští týden se svým návrhem řešení situace okolo Icesave, předloženým občanům v referendu, což je pravděpodobné.

Přes bankovní spory chce však většina čelních představitelů Evropy vidět Island v Unii pro jeho strategické umístění v severním Atlantiku. „V poslední době se hodně diskutovalo o strategickém významu arktické oblasti. Tím by mohl být Island velmi užitečný,“ řekl český eurokomisař pro další rozšíření Evropské unie Štefan Füle.

Füle uvedl, že by jednání o vstupu Islandu do EU mohla být ukončena do čtrnácti měsíců, protože severní země je již dlouho součástí Evropského hospodářského prostoru a schválila řadu předpisů a norem Evropské unie. „Nevidím v tom žádný dramatický problém. Doufám, že dnešní stanovisko zvýší islandské aspirace na vstup do Unie a svým členstvím ji posílí,“ dodal.

Analytici zahraniční politiky dlouho předpokládají zápas mezi USA, Ruskem, Kanadou a Skandinávií o kontrolu nad nerostným bohatstvím a námořními trasami na dalekém severu, který je kvůli globálnímu oteplování přístupnější. „Evropská unie stojí v podstatě mimo tuto hru. Island by nám ale pomohl více se jí účastnit a moci do ní také podstatněji promluvit,“ řekl švédský ministr zahraničí Carl Bildt.

Island má necelých 320 tisíc obyvatel, kteří představují 0,06 procent populace Evropské unie a produkují 0,08 procent ekonomického výkonu EU. Země je ale považována za cennou z geopolitického hlediska.

Větší odpor vůči členství v EU je především na Islandu samém. Lidé zde střeží svou nezávislost celá desetiletí. Po bankovní krizi a následné národní platební neschopnosti a likvidaci národní měny ale země hledá hospodářské bezpečí v evropské integraci. Zatímco vláda požádala o vstup do EU už loni, obyvatelstvo zůstává stále rozdělené. Důvodem je především hlavní ekonomický tahoun, rybolov, který by spadal pod zdiskreditovanou bruselskou rybářskou politiku.

Další informace:

Guardian Iceland on track for joining EU