Železničáři kácí stromy a keře v okolí drah nezákonně, upozorňují ekologové

Vratislav Dostál

Obstrukce, vědomé porušování zákona a desetitisíce privátním právníkům. Hlavně, aby se mohlo kácet. Taková je podle ekologů praxe správců železničních tratí. Údajně si navíc otevřeným a vědomým porušováním zákona vynucují změnu legislativy.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se snaží takzvaně vybruslit ze situace, kdy dlouhodobě její představitelé nevěnovali dostatečnou péči stromům okolo tratí. Místo, aby se železničáři domluvili s úředníky ministerstva životního prostředí, jak odborně a kvalitně zabezpečit stromy v okolí drah, rozhodli se kácet téměř cokoli, co je napadne. Ekologická organizace Arnika navíc zjistila, že si úředníci vypracovali interní metodický pokyn, jehož znění je v rozporu s platnými zákony.

Správa železniční dopravní cesty tvrdí, že „výklad SŽDC, potažmo ministerstva dopravy, (…) nebyl dosud žádným právně relevantním argumentem vyvrácen“. Podle ekologů jde ale o nepravdivé tvrzení, tvrdí to s odkazem na vyjádření z Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který má Arnika k dispozici.

„Dlouhodobé zanedbávání povinností, posudek za šedesát tisíc od privátní advokátní kanceláře, nezákonný interní pokyn a obstrukce při vydávání informací, na které mají lidé podle zákona nárok. Na to všechno jsme narazili, když jsme na podněty řady lidí začali prověřovat, co se v poslední době děje u českých železnic, a obáváme se, že toho bude více,“ uvedla vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová.

„Pokud dnes železničáři křičí, jak musejí kácet, ptám se, co dělali dosud, kdy ze zákona měli o stromy pečovat tak, aby zajistili bezpečnost provozu,“ dodává s tím, že nejen kácením, ale i ošetřením stromů lze zajistit bezpečnost. „Už od června z pravomocného rozhodnutí inspekce životního prostředí vědí, jak mají postupovat, pokud kácet chtějí, jenže si usmysleli, že ho prostě odmítnou respektovat,“ dodává Klemensová.

Podle ekologické organizace je nutné, aby se situací zabývali odpovědní ministři a společně s inspekcí životního prostředí a správci železnic našli kompromis, který zajistí bezpečnost provozu i co nejmenší poškození životního prostředí.

„Není možné akceptovat přístup, kdy si správci tratí otevřeným a vědomým porušováním zákona vynucují změnu legislativy. Problém vidím také v tom, že jako jediné řešení navrhují železničáři kácení, a přitom existuje řada jiných možností. Vím o řadě případů, kdy zaměstnanci železniční správy plošně káceli nejen stromy, ale i keře, které nemohly ohrozit ani bezpečnost dopravy, ani takzvané rozhledové poměry,“ připomíná mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

Stanovení podmínek ke kácení vydala inspekce životního prostředí už v červnu tohoto roku. Správci drah tak měli podle Arniky dost času na to, aby se domluvili s orgány ochrany přírody, podali potřebné žádosti, a společnými silami našli takovou variantu, která zajistí bezpečný provoz.

    Diskuse