Občané Evropské unie mají právo volit v komunálních volbách, rozhodl soud

Vratislav Dostál

Do diskuse o volebním právu cizinců vstoupil soud svým rozhodnutím v případě slovenského občana dlouhodobě žijícího u nás. Soud ve shodě s ombudsmankou potvrdil aktivní volební právo občanů EU s přechodným pobytem v ČR v obecních volbách.

Do diskuse o volebním právu občanů Evropské unie s přechodným pobytem v České republice se vložil krajský soud v Brně. Jeho rozhodnutí změnilo původně odmítavý postoj ministerstva vnitra v případě slovenského občana dlouhodobě žijícího v České republice. Soud ve shodě s veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou potvrdil aktivní volební právo občanů EU s přechodným pobytem v České republice v obecních volbách.

Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice tak mají do 8. října možnost nechat se zapsat do dodatku volebního seznamu v obci v místě přechodného pobytu. „Jsem velice ráda, že Krajský soud v Brně rozhodl podle evropského práva, které se Česká republika zavázala respektovat. Nyní tedy bude toto právo také aplikovat,“ uvedla Šabatová.

„Stejně jako nelze odhadnout volební účast českých občanů, nejde ani odhadovat kolik občanů EU s přechodným pobytem v České republice bude mít zájem se komunálních voleb zúčastnit. Důležité je, že volit mohou. Jsem přesvědčena, že právo účastnit se voleb do obecních zastupitelstev tam, kde žijí, posiluje jejich vazbu k České republice,“ dodala ombudsmanka.

Šabatová již dříve upozorňovala ministerstvo vnitra na chybnou transpozici evropského práva do českého volebního zákona. Právo občanů Evropské unie, kteří v České republice bydlí, a bylo jim vydáno potvrzení o přechodném pobytu, totiž vyplývá přímo ze Smlouvy o fungování Evropské unie.

Ochránkyně doporučovala ministerstvu, aby nečekalo na přijetí nového volebního zákona, nýbrž aby již pro nadcházející říjnové volby použilo přímo evropské právo. Po odmítavém stanovisku ministerstva nakonec Šabatová zveřejnila postup, jak se cizinci, kteří mají zájem účastnit se komunálních voleb, mohou svého práva domáhat.

Díky tomu jeden z občanů EU s trvalým pobytem dosáhl soudního rozhodnutí, které ve svém důsledku přimělo ministerstvo vnitra změnit svůj postoj a umožnit občanům EU s přechodným pobytem volit.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse