Ombudsmanka zveřejnila volební manuál pro lidi ze zemí Evropské unie

Vratislav Dostál

Občané ze zemí Evropské unie, kteří dlouhodobě žijí v České republice a mají potvrzení o přechodném pobytu, mohou podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové volit v říjnových komunálních volbách v obci, kde bydlí.

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová připravila pro evropské občany návod, jak postupovat v případě, že mají zájem účastnit se říjnových komunálních voleb. Učinila tak navzdory odmítavému postoji ministerstva vnitra.

Šabatová je totiž přesvědčena, že občané Evropské unie potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají právo účastnit se komunálních voleb. Rozhodla se proto poskytnout jim návod, jak postupovat, a argumenty, které mohou při prosazení svého práva využít.

Ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD se ve svém stanovisku, které zveřejnil začátkem září, s doporučením veřejné ochránkyně práv neztotožnil. Informoval ji, že ministerstvo v budoucnu plánuje předložení nového volebního zákona, který by jejich volební právo mohl upravit. Pro nadcházející volby do zastupitelstev obcí však požadavek na změnu metodiky, která by situaci uvedla do souladu s právem EU, odmítl.

Podle ombudsmanky je i přes toto odmítané stanovisko možné, aby občané EU s potvrzením o přechodném pobytu v České republice svého aktivního volebního práva využili již v nadcházejících říjnových volbách do zastupitelstev obcí.

Volební právo jim totiž přiznává přímo právo Evropské unie, k jehož dodržení se Česká republika zavázala. Jinak řečeno, Šabatová tvrdí, že není nutné čekat na nový volební zákon, který by chybnou transpozici evropského práva napravil. Je naopak přesvědčena, že lze použít přímo evropské právo.

Občané Evropksé unie, kteří se chtějí účastnit komunálních voleb, se podle ochránkyně mohou odvolat přímo na ustanovení Smlouvy o fungování EU a příslušnou směrnici, která ji provádí, a požádat v obci, kde jsou hlášeni k přechodnému pobytu, o zápis do dodatku seznamu voličů.

Podrobný postup při uplatnění aktivního volebního práva, včetně možnosti následného přezkumu soudem, zveřejnila ombudsmanka na webu. Podrobný popis argumentace přímým účinkem práva EU, který při svém jednání s obecním úřadem i ve správní žalobě mohou cizinci uplatnit, lze najít tamtéž.

K právnímu názoru veřejné ochránkyně práv se připojuje rovněž Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, jehož členské organizace jsou zároveň ochotny poskytnout bezplatnou právní pomoc občanům EU, kteří chtějí o uplatnění svého volebního práva usilovat.