Do konce roku vznikne nová chráněná krajinná oblast Soutok

Redakce DR

Ministerstvo životního prostředí chce do konce letošního roku prosadit vnik nové CHKO. Stane se jí Soutok na Břeclavsku.

Vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok by se mělo odehrát do konce roku 2010. Tento pátek to uvedl ministr životního prostředí Jan Dusík poté, co se setkal se starosty příslušných obcí. Ti mají ke zřízení CHKO výhrady, protože se obávají omezení, které z krajinné ochrany plynou.

Ministr Dusík však přislíbil, že v jednání se starosty bude jeho ministerstvo dále pokračovat. MŽP rovněž zpracuje informační tiskoviny pro občany, kterých se má zřízení nové chráněné krajinné oblasti dotknout. Další jednání a zásobování informacemi by mělo napomoci překonat automatický odpor obyvatel, kteří se bojí přílišných omezení, které by znemožňovaly dosavadní způsob života. K tomu však zřízení CHKO nevede, byť s určitými omezeními je potřeba počítat.

Dusík odhodlání v pokračování rozhovorů potvrdil: „Dialog je pro nás důležitý. Dalším krokem jsou individuální jednání se starosty i intenzivnější kontakt s místní veřejností. Na jaře bych se rád na jih Moravy vrátil, abych vedl osobně další jednání."

CHKO Soutok by se měla zahrnout lužní lesy v oblasti soutoku Dyje a Moravy a rovněž lednicko-valtický areál. Podle některých starostů je stávající úroveň ochrany této oblasti je adekvátní. S tím ministerstvo nesouhlasí a vyhlášení CHKO považuje za klíčové proto, aby byla ochrana oblasti na dostatečné úrovni. Starostové se obávají, že CHKO povede k omezením bujení dopravy v regionu.

Při jednání bylo otevřeno i téma možné kolize zařazení lednicko-valtického areálu do chráněné krajinné oblasti a do památek UNESCO, kam už lednicko-valtický areál patří. Podle ministra životního prostředí se však nejedná o významný problém: „Věříme, že se nám podaří najít společnou cestu fungující koexistence těchto dvou chráněných území, tedy kombinaci ochrany kulturních a přírodních hodnot. Je totiž potřeba zachovat oba fenomény," sdělil Dusík agentuře Mediafax.

Více informací:

Mediafax Soutok se stane chráněnou krajinnou oblastí do konce letošního roku

    Diskuse