Karolinum začalo v loňském roce v nové edici Politeia vydávat významné knihy věnované politické teorii a novodobé historii. Její ambicí je nabídnout teoretický vhled do společností, které prošly demokratickými či nedemokratickými změnami.

Je to už více než rok a půl, co se na pultech knihkupectví objevila kniha významného teoretika demokracie Iana Shapiro Skutečný svět demokratické teorie. Šlo o první počin v nové edici Politeia, která chce čtenářům postupně nabídnout významné publikace věnované politické teorii a novodobé historii. Edici řídí politolog Milan Znoj a historik Michal Pullmann.

Její název napovídá, že se nespokojuje s pouhou deskripcí daného stavu, ale uvažuje též o dobrém životě obce z pohledu občanského. Program edice nabízí teoretický vhled do novodobé historie společností, které prošly demokratickými či naopak nedemokratickými změnami politických režimů a jejichž „osud“ má širší vypovídající hodnotu.

„Výběrem stěžejních knih, schopných oslovit odbornou i širší veřejnost, chceme čtenářům poskytnout hlubší pochopení minulých i současných dějinných změn. Politeia nabízí přemýšlení o politice, demokracii a dějinách, ke kterému inspirují jak publikace dlouhodobě rezonující v západním veřejném prostoru, tak ty, které vznikají s podobným záměrem u nás,“ tvrdí Pullmann se Znojem o edici.

Doposud v ní vyšlo celkem pět titulů: kromě zmíněného Shapira kolekce esejů Emancipace a radikální demokracie, jejichž autorem je významný postmarxistický teoretik Ernesto Laclau, Rámce války od politické a feministické teoretičky Judith Butler, dále pak práce Michala Horáka Uspěch i zklamání. Demokracie a veřejná politika v Praze 1990—2000 a výbor textů Noama Chomského nazvaný Disident Západu.

Všech pět titulů patří do politicko-filosofické linie edice, pokud jde o tu historickou, jako první vyjde na sklonku letošního či na začátku roku příštího Inventing the Enemy. Denunciation and Terror in Stalin’s Russia od Wendy Goldman. Autorka v knize rozkrývá dynamiku stalinského teroru v sovětském Rusku.

Podle Pullmanna kniha vnáší do diskuse o stalinismu dva výrazné motivy. „Předně, slogany teroru byly až příliš nápadně propojeny se slogany demokracie. To, co obvykle dnes vnímáme jako protiklady — udavačství, mánie ze špionů, strach, masová zatýkání, mimořádné soudy a popravy, na straně jedné, a tajná i veřejná hlasování, nové volby, volání po odpovědnosti volených, oživení demokracie, na straně druhé — bylo ve stalinismu přítomno zároveň.“

Za druhé pak Wendy Goldman podle Pullmanna ukázala, že pro dynamiku teroru byly klíčové právě strategie, jimiž se lidé snažili smířit politické tlaky s osobními loajalitami. „Způsoby, jimiž lidé chtěli zachránit sebe a své blízké (zejména obviňováním dalších lidí, preventivními udáními nebo rozšiřováním již existujících obvinění), ve skutečnosti pomáhaly rozdmýchávat teror,“ vysvětluje historik.

Pullmanna jsme se také zeptali na obecnou charakteristiku historické linie edice. „Soustředí se zejména na historická zkoumání společenských a kulturních předpokladů v reprodukci politického panství. Na různých příkladech — zejména z dějin 20. století — půjde o legitimitu a různé podoby legitimizace moci, tedy osvojování politického řádu v jednání aktérů, reprodukci a proměnu v dlouhodobých strategiích a každodenních praktikách,“ odpověděl.

Tato zkoumání budou podle jeho slov moci představit jak dějiny všedního dne, tak dějiny práva, násilí, vzdělání, mobility, sociálního rozvrstvení a nerovností, nových sociálních hnutí, různě definovaných minorit apod. „Smyslem projektu je nabídnout interdisciplinárně založené práce — zejména v prostoru mezi politickou teorií a historickým výzkumem společenských procesů, které podmiňovaly nebo ovlivňovaly rozhodování lidí a podobu klíčových institucí,“ uzavřel Pullmann.

Milan Znoj pak Deníku Referendum prozradil, které knihy by měly v nejbližší době vyjít v rámci politicko-filosofické linie edice. „Ještě letos, nejspíš v prosinci, vyjde překlad Hegemony of Socialist Strategy, kterou v roce 1985 napsali Ernesto Laclau a Chantal Mouffe,“ uvedl Znoj.

Následovat budou tituly Justice od Michaela Sandela, Les partis politiques od Maurice Duverger a Demokracie v postliberální konstelaci, která je českým pokusem tematizovat problémy demokracie. Na jejím vzniku se spolupodíleli Milan Znoj, Jan Bíba a Jana Vargovčíková.

Redakce Deníku Referendum bude postupně o každém z již vydaných i teprve připravovaných titulů zveřejňovat text. První vydáváme dnes, jeho autorem je spolupracovník redakce Petr Bittner, pojednává o knize Noama Chomského. Příští týden zveřejníme článek o kolekci esejů Ernesta Laclaua Emancipace a radikální demokracie.