Biopotraviny jsou nutričně hodnotnější než produkty konvenčního zemědělství

Vratislav Dostál

Tento týden byla zveřejněna nejrozsáhlejší mezinárodní analýza, která prokázala, že biopotraviny obsahují výrazně vyšší hladinu nutričně hodnotných antioxidantů a nižší hladinu toxického kadmia a reziduí pesticidů.

Biopotraviny obsahují výrazně vyšší hladinu nutričně hodnotných antioxidantů a nižší hladinu toxického kadmia a reziduí pesticidů. Prokázala to nejnovější studie mezinárodních expertů vedených britskou Newcastle University, zveřejněná v prestižním vědeckém časopise British Journal of Nutrition. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší studii zaměřenou na nutriční hodnoty ekologických a konvenčně pěstovaných produktů.

Studie dokazuje, že konzumací biopotravin zvýší spotřebitelé příjem pro tělo důležitých antioxidantů a polyfenolů o dvacet až čtyřicet procent bez zvýšení příjmu kalorií. Zároveň mají spotřebitelé jistotu, že tyto potraviny obsahují výrazně méně reziduí pesticidů a těžkých kovů.

„Nejnovější a svého druhu nejrozsáhlejší studie jasně hovoří ve prospěch biopotravin. Dokazuje, že jejich nutriční hodnota je výrazně lepší než u produktů konvenčního zemědělství,“ uvedla Klára Havlová z Hnutí DUHA. Připomněla také, že se biopotraviny nejlépe nakupují přímo od farmářů. „Jsou čerstvé, bez zbytečných obalů a jejich produkci si můžete většinou na farmách přímo prohlédnout,“ doplnila Havlová.

Studie jasně dokazuje, že kvalitu potravin určuje způsob jejich produkce. Biopotraviny (včetně zpracovaných výrobků jako pečivo, víno nebo ovocné šťávy) například obsahují výrazně více (až o 69 %) antioxidantů a polyfenolů než běžné potraviny. Tyto látky chrání lidské tělo před mnohými zdravotními problémy, včetně kardiovaskulárních chorob a některých tipů rakoviny,

Studie dále prokázala, že biopotraviny obsahují výrazně méně kadmia, dusíku a reziduí pesticidů než produkty pocházející z konvenčního zemědělství. Frekvence výskytu reziduí pesticidů byla u konvenčních produktů čtyřikrát větší než u bioproduktů, kadmia obsahují konvenční potraviny téměř o polovinu více. Relativně malé množství pesticidů, které se v biopotravinách nacházejí, je dle autorů studie pravděpodobně způsobeno kontaminací z pesticidy ošetřovaných pozemků v blízkosti biofarem.