Brněnští radní upravili pravidla pro žádosti o kulturní dotace

Vratislav Dostál

Brněnská rada schválila úpravu podmínek žádostí o kulturní dotace. Kromě jiného radní schválili možnost podpořit magistrátem vybrané kulturní akce bez odborného hodnocení. Podle expertů to zavdává prostor ke klientelismu.

Rada města Brna schválila úpravu podmínek žádání o kulturní dotace v Brně. Kromě drobných změn, které povedou ke zpřehlednění a menší administrativní náročnosti systému, schválila ale také možnost podpořit magistrátem vybrané kulturní akce bez odborného hodnocení. To zavdává prostor ke klientelismu a netransparentnosti. Stalo se tak po deseti měsících bezproblémového fungování nového dotačního systému.

Změny vychází z návrhů odborné hodnotící komise. Její podněty ke zlepšení systému si však magistrát vyložil jinak, než komise zamýšlela. Jejím záměrem bylo vyčlenit některé důležité kulturní akce a přidělovat jim podporu ve zvláštním režimu. Akce měly být vybrány odbornými hodnotiteli a do režimu zvláštní podpory včleněny na časově omezenou dobu.

„V našem uvažování šlo o to, aby akce, u kterých panuje mezi odbornými hodnotiteli všeobecná shoda o jejich kvalitě a přínosu pro město, byly vyčleněny ze seznamu akcí, které soutěží o peníze a ve zvláštním režimu dosáhly na podporu města. Nemělo by to ale znamenat, že v takovém režimu setrvají věčně,“ vysvětlil záměr komise její člen Rostislav Koryčánek.

„V každém roce by odborní hodnotitelé měli mít možnost seznam prioritních akcí připomínkovat a revidovat,“ dodal s tím, že se odbor kultury namísto toho rozhodl opět zavést tzv. dotace typu A. U nich budou o přidělení podpory a její výši rozhodovat výhradně politici. Poradní orgány se o rozdělených penězích nemusí vůbec dozvědět.

Běžní žadatelé o grantrovou podporu přitom musí projít oteřenou soutěží, kde jejich návrh hodnotí odborná porota, která svůj verdikt musí písemně zdůvodnit. Brněnští zelení upozorňují, že upravená pravidla zavádí novou kategorii uzavřeného, neveřejného řízení, kam svou žádost o podporu mohou podat jen ti, které k tomu vyzve vedení města nebo magistrátní odbor kultury.

O podpoře těmto předvybraným žadatelům pak Rada rozhodne v rámci přípravy městského rozpočtu na následující rok, a to bez odůvodnění. „Je na místě, aby důležité kulturní akce v Brně získávaly potřebnou finanční podporu, nechápu však, proč se o ní má rozhodovat za zavřenými dveřmi vedení města, bez diskuse s odborníky i ostatními zastupiteli. Dnešní úprava teprve loni přijatých pravidel je krokem zpět,“ tvrdí Martin Ander se Strany zelených.

Podle iniciativy Brno kulturní tak opět hrozí problémy s průhledností financování živé kultury. „Úprava konzervuje systém a vytváří prostor pro klientelismus,“ tvrdí zástupci iniciativy. Podle nich se žádný nový projekt nebude moci stát prioritním jinak, než udržováním dobrých vztahů s politiky.

Podobným způsobem měly být v minulosti podpořeny například projekty Kolega Mela Gibsona nebo filmový festival Cinema Mundi. „Toto řešení je ústupkem od transparentního směřování dotační politiky. Standardní by bylo vytvořit pro velké projekty transparentní otevřenou výzvu s odbornou hodnotitelskou komisí tak, jak se to podařilo pro rok 2014,“ uvádí člen Koordinační skupiny pro kulturu Viktor Pantůček.

Odborná hodnotící komise v komunikaci s magistrátem jmenovala konkrétní projekty, na jejichž významu pro město se shodla. Jednalo se například o Měsíc autorského čtení či hudební festival Jazzfest. „Brno kulturní bude bedlivě sledovat, zda v tomto speciálním režimu budou opravdu podpořeny odbornou komisí jmenované akce. Nebo jestli finance dostanou projekty, které si podporu vylobbují u politiků,“ zdůraznila za Brno kulturní Petra Havlíková.

Nový systém dotací pro oblast kultury schválilo zastupitelstvo loni v říjnu. Systém kulturních grantů zavedl odborné hodnotící komise, možnost tříletých grantů, bodové posuzování žádostí či možnost částečně proplácet personální náklady. Zároveň zastupitelé zavedli rozčlenění žádostí do jednotlivých kategorií dle typu činnosti a zpřesnili kritéria hodnocení žádostí.