Zastupitelé Brna bojují dvěma miliony proti vlastním občanům

Petra Němcová

Členka iniciativy, jež usiluje o referendum o poloze brněnského nádraží, upozorňuje na nepoctivý způsob, jímž přistupuje vedení města k tématu, a reaguje na argumenty odpůrců referenda.

Zastupitelstvo města Brna odsouhlasilo 17. 6. 2014 vyčlenění dvou milionů korun na propagaci odsunu hlavního nádraží. Protinávrh, totiž použít tyto veřejné prostředky na kultivaci přednádražního prostoru, jehož stav je mnohem akutnějším problémem než případný odsun, byl smeten ze stolu.

Náměstek primátora Robert Kotzian zdůvodnil uvolnění dvou milionu v Brněnském deníku dne 13. 6. 2014 slovy: „Je možné že během voleb na podzim zažijeme druhé referendum o poloze nádraží. A město nemůže k této problematice mlčet. Lidé by nám to neodpustili.“

Utratit dva miliony korun z veřejných zdrojů tedy zastupitelstvo schválilo v reakci na probíhající sběr podpisů pod petici za vyhlášení místního referenda o poloze hlavního vlakového nádraží konaného zároveň s komunálními volbami, který organizujeme v rámci občanské aliance Referendum 2014.

Sběr podpisů u petičního stánku. Foto archiv Podporuji referendum 2014 v Brně, Facebook

Alianci Referendum 2014 tvoří tři základní organizace (Masarykova demokratická akademie, Děti Země a Hnutí DUHA Brno) a skupina občanů, kteří dobrovolně, bez finančních prostředků srovnatelných s možnostmi rozpočtu města, oslovují obyvatele Brna, aby podpořili petici.

Souhlasíme s tím, že zastupitelstvo k této problematice nemá mlčet. Avšak v situaci, kdy odborné analýzy ukazují, že obě varianty polohy nádraží jsou technicky proveditelné, si myslíme, že by zastupitelé neměli ignorovat názory a potřeby obyvatel Brna a lidí, kteří do Brna denně vlakem dojíždějí za prací. Domníváme se, že volení zástupci by měli nechat voliče spolurozhodnout o poloze nádraží v demokratickém hlasování, v němž budou oba tábory disponovat srovnatelnými finančními prostředky k informační kampani.

Námitka, že otázka nádraží je příliš složitá a měla by být rozřešena odborníky, neplatí. O poloze nádraží nerozhodují odborníci, ale politici, kteří jsou ve srovnání s občany v této kauze korumpovatelnější. Proto by v otázce polohy nádraží měli mít poslední slovo občané, kteří mohou stejně tak dobře zvážit pro a proti jednotlivých variant prezentovaných odborníky a pro něž je koneckonců mnohamiliardová investice určena.

Neobstojí ani argument, že jedno referendum už bylo a lidé k němu nepřišli, a proto je poloha nádraží zjevně nezajímá. O zájmu vypovídá současných 14 tisíc podpisů pod peticí. Navíc lze předpokládat, že výsledek referenda bude tentokrát závazný. Spojením referenda s komunálními volbami bude totiž zajištěna účast 35 % oprávněných voličů, která je nutná k tomu, aby se zastupitelstvo muselo výsledkem hlasování řídit.

Zastupitelstvo se chystá utratit dva miliony korun na propagaci plánu, který nemá plnou podporu obyvatel v době, kdy městu hrozí žaloby kvůli způsobu, jakým byla odsouhlasena aktualizace územního plánu. Vnímáme tyto kroky jako snahu o rozvoj města pro vás, ale bez vás, i kdyby to mělo být na váš účet — v tomto případě doslova.