Výbor pro veřejnou správu se vrátí k zákonu o registru smluv

Vratislav Dostál

Novela zákona o registru smluv, jejíž schválení by znamenalo povinné publikování veřejných smluv na internetu, nečekaně projedná v úterý sněmovní Výbor pro veřejnou správu. Je jedním ze tří výborů, které mohou o osudu zákona rozhodnout.

Výbor pro veřejnou správu se vrátí v úterý k zákonu o registru smluv, a to přesto, že jeho členové minulý měsíc rozhodli, že se zákonem již zabývat nebudou. Informuje o tom platforma Rekonstrukce státu s tím, že tak výbor činí zřejmě v reakci na nátlak Svazu měst a obcí. Svaz měst a obcí v minulosti veřejně prohlásil, že pokud s ním nebudou poslanci podobné zákony konzultovat, budou starostové „stávkovat” v některých funkcích, jako je například organizování voleb.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Snažíme se zohlednit všechny rozumné námitky starostů, ale vydírat zrušením voleb nám připadá nemístné,” uvedl Jiří Boudal, koordinátor Rekonstrukce státu. Malé obce podle něj tvoří zanedbatelné procento veřejných prostředků. „Určitě by poslanci kvůli nim neměli zákon zarazit,” dodává.

Výhrady, které předkládali především starostové malých obcí, byly navíc, tvrdí zástupci, Rekonstrukce státu, v návrhu zákona již zohledněny. Dolní komora počítá s tím, že malé obce budou ze zákona na přechodnou dobu vyňaty.

Odpůrci zákona především z řad ODS argumentují zvyšováním administrativy pro obce. Analýzy ministerstva vnitra nicméně ukazují, že oproti jiným nařízením je tento zákon velmi nenáročný. Registr smluv již existuje a řada obcí ho využívá.

Další města zveřejňují smlouvy na svých webových stránkách. Nahrání jedné smlouvy trvá podle odhadů pět minut a pro platnost smlouvy jsou klíčová pouze tzv. metadata — tedy několik základních údajů, jako například cena. Podle Rekonstrukce státu může zákon naopak ušetřit administrativu, neboť všechny smlouvy budou na jedno kliknutí dostupné zastupitelům a odpadnou složité žádosti o poskytnutí informací.

„Administrativní zátěž pro nás představuje například pokladní správa a neustále se měnící finanční výkaznictví — pomocné analytické přehledy, agenda veřejného opatrovnictví. Nic z toho se nedá s uveřejňováním smluv zdaleka srovnat,” říká Milan Vácha, starosta Psár.

„Není výjimečné, že jednu záležitost — třeba správu vodovodů — musí obec vykazovat třem různým institucím, které někdy spadají pod jedno ministerstvo. V porovnání s tím je argumentace administrativou u Registru smluv opravdu zarážející,” dodává Martin Macháček, starosta Ondřejova.

„Kdyby tento zákon byl v platnosti, věřím, že by se Lipnice nemusela dostat do dluhů, které způsobilo špatné hospodaření radnice v minulosti,“ říká starosta Leoš Bláha, jeden z iniciátorů prohlášení Starostové pro transparentnost, které poslanci obdrželi na podporu zákona.

„Domníváme se, že tento návrh zásadně přispěje k přibližování radnic občanům,“ píše se v prohlášení, kterým starostové oslovili své kolegy a kolegyně. „Osoby, které z různých důvodů chtějí zabránit přijetí zákona o zveřejňování smluv, se snaží vyvolat dojem, že většina starostů je proti němu. Jsme přesvědčeni, že to není pravda,“ pokračuje prohlášení.

Zákon, který se vztahuje i na ministerstva a státem ovládané firmy, minulý týden otevřeným dopisem vládě podpořili také obchodní komory, které sdružují přes 1600 členů z řad zahraničních firem působících v České republice.

V minulých týdnech zákon podpořil Ústavně právní výbor, Hospodářský výbor naopak navrhl zákon přepracovat.

    Diskuse